Društvo

RELIGIJE I BOG

Spektar - Društvo

Kada budu oslobođene od tereta dogmatskog tumačenja, osobnih naziva, personificiranih predstava i plaćenog svećenstva, temeljne znanosti svih Religija pokazat će se kao Jedna Jedinstvena Cjelina. /K.H./

Najopasniji čovjek na svijetu jest kontemplativac kojega nitko ne vodi. On vjeruje vlastitoj viziji. On sluša privlačnosti unutrašnjeg glasa, ali neće poslušati druge ljude. On volju Božju identificira sa svojim srcem. . . A ako se gola sila njegove samouvjerenosti priopći drugim ljudima i stvori im dojam da je on doista svetac, takav čovjek može uništiti čitav grad ili vjerski red ili čak naciju. Svijet je prekriven ožiljcima što su ih u njegovom tijelu ostavili ovakvi vizionari. /Thomas Merton 1915-1968 - katolički svećenik (trapist), mistik i pobornik inter-religioznog dijaloga posebno između kršćanstva i budizma, bavio se i razumio zen budizam i taoizam tako shvativši da ne postoji religiozni ekskluzivizam i da religiozno sektaštvo i netrepljivost treba biti odstranjeno. Merton se izdigao iznad starog Crkvenog učenja: extra ecclesiam nulla salus -"izvan Crkve nema spasenja"./

Stvaran razlog za trajanost ideja o vješticama je bio da kršćanske vlasti nisu mogle tome dopustiti da odumre, bez priznavanja da je Božja riječ bila pogrešna i da su Božje sluge počinile milione ozakonjenih ubojstava i mučile milijune bespomoćnih ljudi bez razloga. Barbara G. Walker-The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets,1983 /

Sam Bog nema pravo biti tiranin. William Godwin

Bog je ljubav. I onaj tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog u njemu. - - 1 Ivan 4:16 Biblija

Bez ljubavi, dobrohotnost postaje egoizam, a mučeništvo se pretvara u duhovnu oholost. Martin Luther King, mlađi 1929-1968 - baptistički propovjednik USA

Kod religioznog genija, jaka duhovna vjera je tako često vodila direktno do pogubnog fanatizma, do veličanja religioznog ega. . . THE URANTIA BOOK

Tražiti Boga pomoću rituala znači dobiti ritual i u tom procesu izgubiti Boga jer se on skriva iza toga. U drugu ruku, tražiti Boga bez varke, znači uzeti ga onakvim kakav on i jeste, i tako čineći čovjek živi "po Sinu" i biva sami Život. - Oko kojim ja vidim Boga jeste isto oko kojim Bog vidi mene. Moje oko i Božje oko jesu jedno i isto - jedno u viđenju, jedno u znanju, i jedno u ljubavi. - Čovjekovo posljednje i najviše odricanje nastaje kada, zbog Božje svrhe, on napušta Boga. . .-Izađi iz sebe u potpunosti, iz ljubavi prema bogu, a bog će iz ljubavi prema tebi potpuno izaći iz sebe. A kad i jedan i drugi tako izađete iz sebe, ono što ostaje je čisto jedinstvo. - Meister Eckhart 1260-1328 svećenik, mistik-nakon ulaska u dominikan-ski red u mjestu Erfurt, Predavao je i stekao akademsko obrazovanje u Parizu. Eckharta je za herezu optužio nadbiskup Hermann von Virneburg, iako ga je toga razrješio Nicholas od Strasburg-a koji je bio zadužen za dominikanske samostane u Njemačkoj. Ipak, Virneburg je nastavio sa optužbama. Nekoliko Eckhartovih djela je proglašeno herezom koja on nije odbacio. Eckhartovo djelo je nastavilo živjeti u djelima njegovih učenika usprkos poduzetim mjerama od crkvenih vlasti. Eckhartova djela su bila proučavana sa zadovoljstvom onih čitalaca koji su imali sreću da se susretnu sa njegovim djelima. Eckhartove ideje imaju sličnosti sa Taoizmom. Lao Tzu u Tao Te Chingu piše: "Tao koji može biti imenovan nije vječni Tao". Neka djela: Eckhart, M. (1996) Meister Eckhart from Whom God Hid Nothing: Sermons, Writings, and Sayings. / Matthew Fox - Breakthrough: Meister Eckhart's Creation Spirituality, in New Translation, 1980. / Franklin, C. - Meister Eckhart on Divine Knowledge, 1977. / Hollywood, A. - The Soul as Virgin Wife: Mechthild of Magdeburg, Marguerite Porete, and Meister Eckhart, 1995/

Crkva nije podržavala “mistike”, zato jer oni mogu ići pravo Bogu bez da ikada moraju ići kroz Crkvu! /Nepoznat?/

Odnosi duše prema božanskom duhu toliko su čisti da je skrnavljenje tražiti bilo kakvo posredovanje. /Ralf W. Emerson 1803-1882/

Ako sebe ne učiniš jednakim Bogu, ne možeš osjećati Boga. /Anonimni kršćanski mistik, treće stoljeće/

Ti možeš biti siguran da si stvorio Boga u svojoj vlastitoj imaginaciji kada se pokaže da Bog mrzi iste ljude kao i ti sam. /Anne Lamott/

Ratova, holokausta i genocida će biti sve dok se Bog prikazuje i smatra usko-grudnim zakonodavcem, feudalnim gospodarem, ljutim kraljem, vrlo osjetljivim vještim Majstorom? . . . Ali kad ljudska vrsta duhovno odraste, i kada pojedinci steknu osobno iskustvo o Bogu kojega su obožavali sa strahom, oni će spoznati da se veliki dio njihove teologije temelji na noćnim morama. To će biti dan mira. /George Fowler - "Dance of a Fallen Monk"/

Kršćanstvo je još od samog početka bilo vjerski pokret koji se obraćao masama, a tek kada se učvrstilo među višim slojevima, izrasla je kršćanska filozofija. Buddhizam je pak u svojim počecima bio filozofsko učenje o razrješenju. Njegove pristaše bili su većinom plemići i ratnici, ili iz dobrostojeće srednje klase uz nešto brahmana. Tek kada je buddhizam dospio u šire krugove, postao je popularna, narodna religija. . . U osnovi zajednički svim religijama jest metafizički elemenat, nezamjetljiv smrtniku, koji tvori misterioznu osnovu njegova postojanja. Također je svima zajedničko pobožno strahopoštovanje koje čovjek iskušava pri suočenju s tom misterijom, njegova žudnja da je razotkrije, njegovi neprestano obnavljani pokušaji da je objasni konceptualno ili emocionalno, također i njegovo nastojanje da taj misterij učini djelotvornim za svoj svakodnevni život kroz magiju, kult ili etiku. /Prof. dr. H. von Glasenapp-Buddhism and Christianity,-The Wheel Publication,1963./

Ono što su Očevi najviše tražili je bilo njihovo vlastito istinsko ja u Kristu. I da bi ovo učinili oni su u potpunosti odbacili lažno, formalno ja, krivotvoreno pod društvenom prisilom u “svijetu”. Oni su tražili put ka Bogu koji je bio neobilježen i slobodno izabran, ne nasljeđen od drugih koji su to unaprijed označili. Oni su tražili Boga kojega su sami mogli pronaći, ne onoga koji je bio “dat” u određenom, stereotipskom obliku od nekoga drugog. /Thomas Merton - katolički svećenik, mistik/

. . . . Buddha je znao Boga u duhu ali ga nije uspio otkriti u umu; židovi su otkrili Boga u umu ali ga nisu uspjeli spoznati u duhu. Danas, budisti tapkaju u filozofiji bez Boga, dok su moji ljudi tako žalosno zarobljeni strahom od Boga bez spasonosne filozofije o životu i slobodi. Isus - iz, /THE URANTIA BOOK, 1955 - strana 1467/

Ništa ne zaslužuje veći prijezir nego poštovanje koje se temelji na strahu. /Albert Camus 1913-1960./

Religija nije ropski strah od kazne niti vjera u magično postignuće mističnih nagrada u budućnosti. . . Ljudska bića proživljavaju nesavladivu želju da stvore simbole za svoje ograničeno viđenje Boga. Ljudska svijest o moralnom zakonu i njegov duhovni idealizam, predstavljaju sustav vrijednosti - na iskustvenoj razini - koji je teško definirati kroz simbole koje koristite. Kozmička svijest znači prepoznavanje Prvobitnog Uzroka, i jedine, ne-stvorene Realnosti. Bog, Univer-zalni Otac, funkcionira na tri Bogorazine božanskog izraza: /THE URANTIA BOOK-- Suština je oku nevidljiva. Antoine de Saint-Exupery 1900 –1944/

Čovjek je biće svojih navika i običaja, a ne svoje urođene prirode i temperamenta. Jer ono na što se ljudi priviknu, ubrzo njima postaje njihova druga priroda. /Ibn Haldun/

Bog živi u duši svakog čovjeka, On nam je bliži nego mi sami sebi . . . Boga međutim ako Ga uopće ima, tada Ga ima posvuda; na ulici i među ljudima, kao i u crkvi ili pustinji ili u čeliji. Između Boga i mene ne postoji "između". /Meister Eckhart 1260-1328/.

Kakav bi to bio Bog, koji pokreće samo izvani? /J. W. Goethe/

Gdje da idemo tražiti Boga ako ga ne vidimo u našim vlastitim srcima i srcima svakog živog bića. . . Bog je duh i treba biti obožavan u duhu istine.  /Swami Vivekananda 1863-1902/

Da bismo shvatili zbilju-stvarnosti, moraju Bog i čovjek biti Jedno. /Masahara Taniguchi - NECTARIAN SHOWER OF HOLY DOCTRINES/

Putovanje prema Bogu je putovanje duboko u podsvjesno gdje je Bog skriven iznad svakog kipa, slike i misli. /Bede Griffiths – svećenik/

Gladna čovjekova duša odbija da bude zadovoljna s bilo čime osim osobnom realizacijom živućeg Boga. /THE URANTIA BOOK, 1955/

Dok ne pronađeš Boga u svojoj vlastitoj duši, cijeli svijet će ti izgledati besmislen. /Kabir 1450-1518 mistik, Indija/

Bog je istinski Otac i Majka prirode. . . Bog svemogući je naš voljeni Otac, i Bog sva mudrost je naša voljena Majka. /Julian od Norwich 1342-1415 pustinjakinja/

Bog je stvorio sve stvari na takav način da one nisu izvan njega, kao što to ljudi neznalice lažno zamišljaju. Radije, sva stvorenja se kreću prema vani, ali ipak ostaju unutar Boga. /Meister Eckhart/

Dan moga duhovnog probuđenja je bio dan kada sam vidjela - i znala da sam vidjela - sve stvari u Bogu i Boga u svim stvarima. /Metchild od Magdeburga - 1210-1280 dominikanka, THE FLOWING LIGHT OF THE GODHEAD, utjecala na Eckharta/

Ni planine ni oceani ne mogu odvojiti čovjeka od Ahura Mazda (ime za Boga). Jedna zla misao, odvaja od Ahura Mazda. /Zarathustra/

Sav život je Jedno; dakle, ne može postojati Bog i čovjek, niti univerzum i Bog. Bog koji nije u svijetu jeste lažni bog, a svijet koji nije u Bogu jeste nestvaran. Sve stvari se vraćaju Jednom, a Jedno djeluje u svima. /Nyoken Senzaki/

Ljudi me često pitaju kako buddhisti odgovaraju na pitanje: "Postoji li Bogi?" Drugi dan ja sam hodao uz rijeku. . . Odjednom sam postao svijestan sunca koje je sjalo kroz stabla. Njegova toplina, svjetlost, i sve to potpuno slobodno, potpuno besplatno. Jednostavno tu za nas da uživamo. I bez moga znanja, potpuno spontano, moje ruke su se spojile; i shvatio sam da izvodim gassho. I tada mi je sinulo da je to sve što je potrebno: da se mi možemo pokloniti, duboko pokloniti. Jednostavno tako. Jednostavno tako. /Eido Tai Shimano - japanski zen učitelj citirano u "A Deep Bow: Gratitude as the Root of a Common Religious Language" David Steindl-Rast/

Buddhizam je ponekad bio nazivan ateističko učenje i to ili u pozitivnom, povlađujućem smislu (od slobodnih mislilaca, racionalista i drugih) ili mnogo češće u pogrdnom smislu, podjednako kao što se i riječ “bezbožan” upotrebljava kao omalovažujući pridjev. Oni koji upotrebljavaju riječ ateizam, često je povezuju s materijalističkom doktrinom, koja ne zna ništa više od ovog svijeta osjetila i neznatne ugode koju svijet osjetila pruža. Buddhizam nije nešto takvo. Buddhizam se podudara s drugim religijama u pogledu toga da se istinska i trajna sreća ne može naći u ovom svijetu, niti kao što to Buddha dodaje na nijednom višem, no ipak nepostojanom planu egzistencije, kojem se daje ime rajskog ili božanskog svijeta. Ipak, dok su spiritualne vrijednosti spram kojih buddhizam upućuje usmjerene stanju koje transcendira svijet, nibbani, one ne stvaraju jaz između “preko” i “sada i ovdje”. Te vrijednosti imaju čvrsto korjenje u samom svijetu, jer one vode najvišem ostvarenju već u ovom sadašnjem postojanju. /Nanaponika Thera - Buddhism and the God Idea, The Wheel Publication/

Krist, kao Sjedinitelj Istoka i Zapada: ovu je izreku teško prihvatiti ortodoksnom i uskogrudnom kršćanskom svećeniku; to prvenstveno znači da će Krist raditi u najtješnjoj suradnji sa Buddhom dok se to sjedinjenje i rekonstrukcija uistinu ne dogodi. Buddha je blisko povezan sa Kristom u ovome procesu Njegovog ponovnog pojavljivanja, iako On neće biti uključen ili aktivan za vrijeme cijelog perioda Kristovog dolaska, aktivnog djelovanja na zemlji. Kao što ti znaš, On isto tako nije prekinuo svoj kontakt i odnos sa čovječanstvom, iako je napustio svoje fizičko tijelo prije mnogo stoljeća. . . /Alice A. Bailey - THE REAPPEARANCE OF THE CHRIST, 1948/

Velika snaga Buddhizma je u tome što su njegovi sljedbenici slobodni da izaberu istinu iz svih religija; takva sloboda izbora je rijetko obilježavala vjere na Urantia (Zemlji). U tom pogledu je Shin sekta u Japanu postala jedna od najnaprednijih religioznih grupa u svijetu; ona je ponovo oživjela drevni misionarski duh Gautaminih sljdbenika i počela slati učitelje drugim ljudima. Ova voljnost da se uzima istina iz bilo kojeg i svih izvora je uistinu preporučljiva tendencija koja bi se trebala pojaviti kod vjernika za vrijeme prve polovice dvadesetog stoljeća nakon Krista. Sam Buddhizam prolazi kroz renesansu u dvadesetom stoljeću. Kroz kontakt sa kršćanstvom socijalni aspekti Buddhizma su bili mnogo poboljšani. Želja da se uči je bila ponovo potaknuta u srcima redovnika svećenika i njihovog bratstva, širenje obrazovanja kroz cijelu tu vjeru će sigurno biti provokativno za nova napredovanja u religioznoj evoluciji. /THE URANTIA BOOK, strana 1041/

Bog je istinu usadio u samoga čovjeka, tako on nikada neće moći odoljeti zovu vlastite istine jer će mu skrovito šaputati sve dok naposljetku ne shvati kako je svrha njegova života pronalaženje SEBE SAMOGA, BOGA!. . . Učenje koje izlaže učitelj sama je suština, dok je zadatak učenika da istinu približi svima, te je učini razumljivom. Primitivan se čovjek ne može vinuti do vrhunaca duhovnih visina, već se svome Bogu uvijek želi moliti samo u vidljivom i opipljivom obliku. . . Stoga učenici zaodijevaju istinu simboličkim formama koje odgovaraju stupnju razvijeno-sti i duhovne uznapredovalosti naroda. Svete se tajne unutrašnjeg puta ljudske duše simboličkim govorom i obredima prilagođuju postojećim duhovnim zahtjevima. Tako su nastale religije, dogme i obredi koje sadrže učenje, ISTINU, nalik kutiji koja sadrži dragocjeni nakit. . . Religija je tijelo istine. . . . Sve što se rodi, mora umrijeti. Religija je tijelo, a svako je tijelo prolazno i propadljivo. . . Naposljetku, od religija nije preostalo ništa izuzev praznog omota, posude koja je nekoć sadržavala istinu. Omot lišen duha preobraća se u mrtvo tijelo. . . Već znam da je put, koji vodi povratku, odustajanje od razmišljanja, stanje nemišljenja. Onaj tko je pokušao obustaviti tok svojih misli, vjeruje ipak da je to sasvim nemoguće. Pa ipak, moguće je! Kada mi uspije da se iz stvorenog stanja vratim u stvoritelja, za trenutak ću imati doživljaj propadanja u ništa, u prazninu ili, drugim riječima rečeno, osjećaj samo-uništenja. Takvo osjećanje uništenja zapadni su mistici nazivali mističkom smrću. Samo pod uvjetom da doživim mističku smrt, moći ću uskrsnuti, od stvorenoga postati stvoritelj. . . Ovakvo stanje ne može se opisati. Može se samo doživjeti. Indijski ga yogini nazivaju “nirvikalpa-samadhi”, a kršćanski mističari “sveta ekstaza” ili “unio mystica”. /Selvarajan Yesudian - RAJA-YOGA/

Svi mistici govore istim jezikom jer oni dolaze iz iste zemlje. /Louis Claude de St. Martin/

U svijetu privida svako naizgled ima svoju odvojenu egzistenciju, no to je samo iluzija. Istina je, međutim, da je svako biće i svaka stvar jedan ud ili organ istog tijela. U prvobitnom stanju savršenstva, među stvarima je vladala duboka povezanost. . . U trenutku svog prosvjetljenja, mudrac ponovo uspostavlja to rajsko stanje. /J. C. Cooper/

Bio bih sam Bog da su mi srce i um bez želja. /Mir Taqi/

Kad je u čitavom svijetu nastao strašan nered, mudraci i sveci se više nisu pojavljivali. Nije više bilo jedinstva u doktrini. Previše se ljudi zadovoljavalo svojim fragmentarnim viđenjem. To je isto kao i sa ušima, očima, nosem i ustima. Svaki od tih organa opaža ono što opaža, ali među njima nema komunikacije. /Chuang Tzu/

Mi bespotrebno dijelimo život; ako čovjek u sebi ima istinsku religiju, ona se mora ispoljavati u najmanjem detalju života. U drugom svijetu nema ni Hindusa, ni Kršćana, ni Muslimana. . Religija je iznad govora. . . . Istinsko poznavanje religije ruši sve prepreke između vjere i vjere. /Mahatma Gandhi, 1947/

Kičma je put ka Beskonačnom. Tvoje vlastito tijelo je hram Božji. U tvom vlastitom sopstvu treba biti realiziran Bog. Koje god vanjsko mjesto hodočašća ti posjetio, i kakve god vanjske rituale ti vršio, konačno “hodočašće” mora biti unutrašnje. Konačni religiozni ritual mora biti predavanje svoje životne-sile na oltar unutrašnje Božanske-veze. /Paramahansa Yogananda - THE ESSENCE OF SELF-REALIZATION/

Mnoge religije, kultovi, sekte i redovnički redovi poučavaju mnoge različite puteve za realizaciju Boga, ali se svi oslanjaju na pet osjetilnih organa. Kena Upanishad verzija 1:2-9 objašnjava da su naših pet osjetilnih organa aktivirani pomoću Božje moći, tako ne možemo spoznati Boga pomoću tih osjetilnih organa. Promatraj umove svih svjetovnih ljudi. Oni su religiozni, izvana čine mnoge dobre stvari, ali njihov um je neprestano uronjen u materijalni svijet, i postaju sve više rastrešeniji. Kriya Yoga tehnika koju mi poučavamo ne oslanja se na pet osjetilnih organa.  /Paramahamsa Hariharananda - učitelj kriya yoge/

Razboriti i nerazboriti, svi traže da umiru od ljubavi za Njega, bilo u džamiji, hramu, crkvi. Jer je samo Bog Jedan Bog Ljubavi, i Ljubav poziva svih njih, svakoga Svojoj kući. /Sufi izreka/

Crkva je u čovjeku, a ne izvan njega. Ona se sastoji od svih onih koji prepoznaju srce Gospoda Boga i koji od njegova Slova nauče istinu i sami je grade. /Emanuel Svedenborg 1688-1772 mistik - De Caelo et Inferno - O Nebu i Paklu/

Naša sistemska zasljepljenost tek je posljedica predrasude da Bog živi izvan čovjeka. /Gustav Carl Jung 1875-1961- psihijatar/

Stvarna Crkva nije tijelo, nije skup, nije organizacija. . . Postoji samo jedna Crkva - čak je i Isus Krist govorio!. . . Crkva je u tebi, a ne u bilo kakvom papi ili propovjedniku, već unutar sebe!. . . Krist nije čovjek. . . Isus je bio čovjek; Krist je glasnik. . . /Edgar Cayce 1877-1945 “spavajući prorok” - ON JESUS AND HIS CHURCH/

Klasa onih koji imaju sposobnost da promišljaju svoje vlastite misli jeste odvojena nepremostivim ponorom od klase onih koji to ne mogu. /Ludwig von Mises/

Bezpogovorno, u porukama yogija, propovjednika ili filozofa može biti vrijednosti, često dragulja mudrosti ne samo od njih nego i mnogih drugih koji su puno manje usredotočeni na istinu i smisao života. Ali dragulji mogu biti pobrani s planine bez da je ista prvo kupljena. Saslušajte njihove istine, promislite ih i krenite dalje - ono što tražite je zapažanje Sebe, što ste i tko ste. Ova bit Sebe je zamjetljiva samo od vas samih. Što više upijete od učiteljeve spoznaje, to putujete dalje od Sebe. Nijedan učitelj, mistik ili filozof, svećenik, Papa, yogi, psiholog, guru, vidilac ili metafizičar nije nikad imao prirođenu kvalitetu više svijesti - više od vas samih. Svijest, kao potpuno doživljena kvaliteta osjećanja okružujuće Stvarnosti, nije promjenjiva kvaliteta kao snaga mišića ili inteligencija. Svjesnost je nasljedna osobina onoga što vi jeste. /Thomas Daniel Nehrer - THE ESSENCE OF REALITY/

U najdubljim duhovnim praksama, otkrivamo da su čista svjesnost i čista ljubav nerazlučivi. /Thomas Keating/

Nema ništa tako moćnije od ljubavi i misli, nikakve institucije, nikakve vlade, nikakvi “izmi”, nikakva sveta pisma, nikakvo oružje. . . ljubav i misao jesu jedini izvori moći. /Vinoba Bhave/

Um je izmislio i religiju i dinamit da zaštiti ono što smatra svojim najboljim interesima. /U.G. Krishnamurti/

Sve religije su utemeljene na strahu mnogih i domišljatosti nekolicine. /Marie Henri Beyle 1783-1842/

Hramovi, crkve, džamije, pagode, itd. predstavljaju dječije vrtiće ili predškolske razrede. To je kao učenje abecede. Te stvari su potrebne. Ali ako ostaneš na istom nivou, učeći samo abecedu, bez ikakvog napredovanja, to je vrlo loše. Tada život nema nikakvog smisla. Dakle, moraš napredovati. Moraš se uspinjati. /Swami Narayananda - THE SECRETS OF MIND-CONTROL, 1954/

Ono što ja znam o božanskim naukama i Bibliji. Ja sam to naučio u šumi i na poljima. Ja nisam imao drugih Učitelja osim bukava i hrastova.  /Sveti Bernard od Clairvaux 1091-1153/

Ja sam neobrazovana smrtnica i nisam vična stvarima vanjskog svijeta, već sam podučavana iznutra, preko svoje duše. /Hildegarda od Bingena nadstojnica dominikanskog samostana, iz pisma 1146 godine Svetom Bernard od Clairvaux/

Nisu me prosvijetlile ni riječi, ni mudraci, ni boje, ni zvuci. Kada sam ugasio svijeću i krenuo na počinak, odjednom sam u sebi otkrio svitanje. /Vang Vei/

Budući da kršćanstvo i ostale velike religije nisu kompatibilne sa znanošću, čovjek će svoje emocionalno-duhovne težnje zadovoljiti u umjetnosti. Nedjeljnu crkvu zamjenit će nedjelja na poljima suncokreta, pokušavajući uhvatiti istančane molitve cvijeća bojom i strastvenom razigranošću Van Gogha. /David Goodman Croly, američki vizionar/

Sve religije potvrđuju tri osnovne stvari, svijet, dušu i Boga. Samo jedna Stvarnost Sebe manifestira kao troje. netko može kazati: "troje je uistinu troje" samo dok traje ego. Dakle, spojiti se sa svojim vlastitim bićem, gdje je "ja", ego mrtav, jeste savršeno stanje. . . Vidjeti grešku kod drugoga jeste vidjeti svoju vlastitu grešku. Diskriminacija između pravog i krivog jeste porijeklo grijeha. Vlastita greška se odražava izvani i pojedinac u neznanju to drugome pripisuje. . . Blagoslov je u tebi. Ako je to nešto izvanjsko, onda je beskorisno. Blagoslov je Sopstvo. To nije nešto što se može dobiti od drugih. Sve što je potrebno znati jeste ono što postoji u tebi. Ljudi govore o božanskim vizijama, a ipak ih različito opisuju sa vidiocem na sceni. Čak i hipnotizer može učiniti da netko vidi čudne scene i fenomene, koje ti smatraš trikovima i obmanama, dok ovo prije navedeno veličaš kao Božansko. Zbog čega ova razlika? Činjenica je da su sva viđenja nestvarna, bez obzira da li dolaze od osjetila ili uma kao čisti pojmovi. Ovo je istina. /Swami Rajeswarananda - Tako je govorio  Ramana Mahariši (Ramana Mahariši 1879-1950)/

Meditacija je put ka totalnom preobražaju čovjeka. Čovjek je uhvaćen u principima i ideologijama koje ga sprečavaju da prekine sa sukobom između sebe i drugih. Ideologija nacionalnosti i religije i tvrdoglava nepopustljivost njegove vlastite taštine uništava čovjeka. /Jiddhu Krishnamurti 1895-1986/

Istina je vječna. Čovjek je može opaziti; on je ne može stvoriti. Jednom kada je njegovo opažanje dovoljno izoštreno da shvati Apsolutnu Istinu, on će sudjelovati u stvarnosti u kojoj su svi oni koji su dosegli tu viziju. Velike religije su došle čovjeku iz ovih predjela. Veliki duhovni učitelji u svim vremenima su govorili iz te vizije. To su svjetovni ljudi sve iskvarili, uključujući i religije, sa svojim personalnim predras-udama - jer oni vide to kroz filter svojih vlastitih ideja i emocija. Napor velikih učitelja je uvijek da vrate čovjeka nazad centralnim, vječnim stvarnostima. Ako čovjek previše zastrani prema jugu, oni mu onda kažu da ide prema sjeveru. Ako on onda stvori dogmu o kretanju prema sjeveru, prekomjerno zastranjujući u tom smjeru, onda mu oni kažu da mora ići na jug. Oni kojima je bilo rečeno da idu na jug će se svađati sa onima drugima kojima je bilo rečeno da idu na sjever; ali samo zato jer su obe grupe slijepe za činjenicu da je sve što su njihovi učitelji htjeli da oni urade je bilo da pronađu duhovni “ekvator” centar njihovog bića. To je ovo učenje koje sadrži istinsku tradiciju religije; to je samo zbog ovog razloga da veliki učitelji podržavaju stare tradicije. /Donald Walters - 14 STEPS TO PERFECT JOY/

Ljudi oblikuju svoga Boga u skladu sa vlastitim shvaćanjem. Oni prvo naprave svoga Boga i nakon toga ga obožavaju. /Oscar Wilde 1854-1900/

Mnogi religiozni sistemi čovjeka potječu od formulacija ljudskog intelekta, ali Božja-svjesnost nije dio takvih groteksnih sistema religioznog ropstva. /urantia.org/

Naravno da je bilo nemoguće da gnostici i dogmatičari dugo egzistiraju bez sukoba. Jer dogma je zasnovana ili na strahu ili želji za nagradom, a gnoza je široko znanje, koje objedinjuje zapažanja što ih omogućuje razum, i mudrost koja dolazi iz srca. . . Svaka "službena" religija, a to govorimo i o današnjim, kao i onima iz prošlih vremena, često grubo obračunava sa svojim pripadnicima koji gorljivo naginju misticizmu. Ideološke razlike između "iniciranih'' i ostatka, koji to nije, često rezultiraju dubokim podjelama. Nemogućnost da se prihvati pravo na različitost onih koji su svoje znanje i vjeru obogatili izravnom spoznajom božanskog principa, često je bila uzrokom tragičnih nesporazuma. Kršćanstvo nije nikakav izuzetak. /Bretell –Profesor/

Je li vjera u Boga neophodna na spiritualnom putu? Nije neophodna. Ali neophodna je vjera ili povjerenje u sebe, vjera u Istinu i ljubav prema Istini. Potreban je istraživački um da se osobno vidi, provjeri, utvrdi. Potrebna je izvjesna vjera da bi se započelo. Naučnik također počinje s nekim uvjerenjem. On vjeruje da je istina skrivena u prirodi i on se upušta u potragu za njom. Zato, da bismo počeli istraživanje moramo unaprijed vjerovati da je svijet smislen. . . Ne može se doživjeti Boga u nebu, ali svatko može doživjeti Boga u sebi: “Kraljevstvo je nebesko u vama”. /Swami Ranganathananda - nadstojnik Ramakrišna ašrama, intervju iz Phoenix magazina 1982./

Taoizam je put oslobođenja, do njega se nikad ne dolazi putem revolucije, a po zlu je čuveno da većina revolucija uspostavlja još goru tiraniju od one koju uništava. Biti slobodan od konvencije ne znači odgurnuti je s prezirom, već ne dopustiti da te ona zavara. To znači biti sposoban da je iskoristiš kao instrument, umjesto da budeš iskorišćen. Zapad nema priznatu instituciju koja bi odgovarala taoizmu, pošto naša hebrejsko-kršćanska tradicija izjednačava Apsolutno-Boga sa moralnim i logičkim redom konvencije. To je skoro najveća društvena katastrofa, jer time se društveni red opterećuje pretjeranim autoritetom, a to traži baš onakve revolucije protiv religije i tradicije koje su tako karakteristične za povijesti Zapada. Jedna je stvar osjetiti da smo u sukobu sa društveno sankcioniranom konvencijom, a sasvim druga sa samim korjenom i osnovom života, sa samim Apsolutom. Ovo zadnje osjećanje stvara osjećanje krivice koje je toliko izopačeno da mora dovesti bilo do pobijanja sopstvene prirode, ili do odbacivanja Boga. Kako je prva od ovih mogućnosti na kraju krajeva nemoguća - kao kad bismo žvakali sopstvene zube-druga postaje neiz-bježna, gdje takva olakšavajuća sredstva kao što je to ispovjed postaju nedjelotvor-na. /Alan Watts 1915-1973 kršćanski svećenik, napustio crkvu - THE WAY OF ZEN/

Svaka duša mora ispuniti svoju vlastitu sudbinu. Ona nije “spašena” pokajanjem (ispovjedanjem) drugom čovjeku koji to za nas obavlja, već poticajem Krista. Nema veće usluge koja se može drugome učiniti do potaknuti ga da pronađe i slijedi svoje unutrašnje vlastito svjetlo - najveća usluga koju roditelji i učitelji mogu pružiti maloj djeci jeste da im pomognu da otkriju to svjetlo i žive po njemu. . . Zbunjujući zahtjevi modernih psiholoških ideja, ortodoksnih religioznih uvjerenja, i brzo razvijajuće nauke prosječnu osobu ostavlja u labirintu zagonetki, što JE ispravno činiti ili u što vjerovati. Da bi se pronašlo unutarnje svjetlo - jedini istinski vodič kroz labirint znanja i argumenata. . . zahtijeva svakodnevnu disciplinu za koju su samo neki spremni. To znači ostavljanje vremena za tihu meditaciju i kontem-placiju. To znači povlačenje iz dnevne buke, povlačenje u svetište najunutarnijeg bića, i uz pomoć napora volje i težnje smiriti sve misli i želje vanjskog svijeta. /Joan Hodgson - WHY ON EARTH, 1979 (učenje White Eagle)/

Temelj budizma i kršćanstva, kao i ostalih velikih svjetskih religija, jest uvjerenje da nam treba smanjiti vlastitu sebičnost i služiti drugima. /Dalaj Lama/

Ja tebe volim kada se klanjaš u džamiji, klečiš u svome hramu, moliš u svojoj crkvi. Jer ti i ja smo sinovi jedne religije, a to je duh. /Kahlil Gibran -THE VOICE OF THE POET/

Istina je jedna; ljudi je nazivaju različitim imenima. /Indijski sveti spisi/

Da bi spoznali religiju neke osobe ne trebamo slušati njeno propovjedanje vjere, nego moramo pronaći njeno obilježje netolerancije. /Eric Hoffer/

29. kolovoza 2009.

Odabrao: Bajro Sarić

 

NALIČJE RELIGIJA

Spektar - Društvo

Vrag je jednom rekao samom sebi: "Postoji dovoljno religija u svijetu da svakoga potaknu da mrze jedni druge - ali ih nema dovoljno da svakoga potaknu da vole jedni druge".
/Peti centar-religije/.

Svatko zna za posljedice iskvarenog centra grla, u kojoj je religija bila korištena za ugnjetavanje, osvajanje, podjelu, kolonizaciju, ušutka-vanje, cenzuru, torturu, uništavanje, ubijanje, indoktrinaciju, ispiranje mozga, profit, i kontrolu masa. Religiozni fanatici postoje u svim društvima i ni jedna religija nije izuzeta od nekog oblika zloupotrebe. . . Kao što vidimo, ratovi su bili vođeni i kriminal počinjen da se zadovolji iskvarena ljubav u svakoj čakri; za novcem, za seksom, za hranom i moći, za strašću i za religioznom pravednošću. Ovo samo odražava rat koji je neprekidno bio vođen unutar nas samih, između naših demonskih sklonosti i božanske prirode. “Mi smo pronašli neprijatelja. . . i to smo mi sami!” rekao je Pogo Possumu. /Sarveshwarananda Giri - učitelj kriya yoge/

Vrag može citirati Bibliju za svoju vlastitu svrhu. /William Shakespeare 1564-1616/

Ako bi svako kriminalno i nečovječno djelo ikada počinjeno sljedili do njegovog korijenskog uzroka, to korijenje bi bilo duboko ukopano u religiji. (1981) - - -- Sherry Matulis 1931-? "Paradise Lost, Paradise Found"

Sve religije su bile neuspješne, jer nisu bile sposobne da stvore kulturu koja podržava velika učenja - ne samo da to nisu podržavale već su bile protiv. Osho

Povijest velikih svjetskih religija jeste izvještaj o borbama i ratovima, kao što je to povijest i današnjih lažnih religija - socijalizma, državnosti i nacionalizma. - - - Ludwig von Mises - HUMAN ACTION, 1966

Biti patriot, znači mrziti sve nacije osim svoje; biti religiozan, mrziti sve sekte osim svoje vlastite; biti moralan, mrziti sve izmišljotine osim svojih vlastitih. - - Lionel Strachey 1864-1927

Svaka apsolutna moć kvari onoga tko je posjeduje. Dokaz za to je cijela povijest. Ako je to duhovna moć koja vlada savješću ljudi, onda je opasnost još veća, jer posjedovanje takve moći ispoljava posebno lažnu opčinjenost, to naročito vodi do samoobmane, jer pohlepa za vladanjem, kada postane strast, u ovom slučaju se vrlo lako opravdava pod izgovorom gorljive želje za spasenjem drugih. /J.H. von Dullinger - profesor ekskomuniciran iz Rimo-katoličke crkve 1871./

Prvo moramo jasno kazati da na religiju gledamo kao osobnu stvar. Svatko bi trebao biti slobodan da vjeruje u što god želi i drži se uvjerenja kojega želi. Mi u potpunosti osuđujemo bilo kakav napad na individualnu religioznu slobodu. Isto tako se suprostavljamo bilo kome da nam govori kako da živimo svoje vlastite živote, uključujući i religiozne vođe. Ovaj će članak, nadamo se pokazati kako organizirane religije zajednički djeluju sa Državom i nalogodavcima da ugnjeta-vaju svakoga bez obzira kakva su njihova religiozna uvjerenja. U 26 Irskih okruga mi naravno govorimo o Katoličkoj crkvi. Noel Browne, Ministar za Zdravlje iz koalicijske vlade je 1951 predstavio svoju "Majka i Dijete Shemu". Ovo je bio prijedlog za besplatnu ginekološku brigu za trudne žene i sveobuhvatni zdravstveni program za djecu do 16 godina. Nakon ovoga Katolički biskupi su poslali pismo vladi. "Moći koje je uzela Država u predloženom Majka i Dijete zdravstvenim uslugama jeste u direktnoj suprostavljenosti pravima porodice i pojedinca izlažu velikim zloupotrebama. Njihov karakter je takav da nema garancije da će oni biti korišteni umjereno, da bi to moglo opravdavati njihovo uvođenje. Ako se prihvate to će sačinjavati već-gotovi instrument za totalitarnu agresiju" (!) Takva je bila moć biskupa (pomognutih od konzervativaca i sa jakom podrškom mnogih bogatih doktora koji su se bojali za svoju praksu) da je ova besmislica bila dovoljna da Laburiste i Clann na Poblachta navede da se pridruže Fine Gael-u za "Ne" lobi. Noel Browne je bio prisiljen na ostavku. Crkva kao Kapitalisti

Crkva se boji "totalitarne agresije" (to jest, komunizma) ovo nije nikakvo iznenađenje kada razmotrimo njenu materijalnu imovinu u društvu. Nedavno (1987) crkvena ukupna imovina samo u Dublinu je dosegla sto miliona funti, sa procjenjenim iznosom prihoda od 7,5 miliona godišnje. Po Irish Independentu (novina od 31/01/83) ona je posjedovala 234 crkve, 713 škola, 473 kuće i 100 komunalnih centara u Dublinu. U 1979 usred zastrašujućeg siromaštva oni su potrošili 2,5 miliona funti za posjet pape. Nije potrebno kazati da obični članovi ove kompanije (npr. velika većina Iraca) nemaju dionice u tome, a pravo glasa je u rukama neizabranih nadzornih odbora: Biskupa. Kao direktna posljedica svoga bogatstva crkva ima ogromnu kontrolu u Državnim institucijama. Ona kontroliše 3,300 od 3,500 škola u zemlji usprkos činjenici da su sve plate za personal i 90% troškova izgradnje plaćeni od strane Države. Oni isto tako kontrolišu 67% srednjih škola i vlasnici su Maynooth Koleđa. Oni su u većini u nadzornim odborima domova za djecu bez roditelja, "reform škola" i većini bolnica. . . Katolička crkva je uvijek znala sa koje strane je namazan maslom njen kruh. Uvijek je radila ruku pod ruku sa Britanskim imperijalizmom (istovremeno se malo bavila nacionalizmom da bi održavala svoj kredibilitet među masama), a nakon 1921 je radila na tome da malo progura slabu Irsku vladajuću klasu. Ona se usprotivila prvim koracima radikalne demokracije i slobodarskog republikanizma grupe United Irishmen pri kraju 18 stoljeća. 1795 godine Engleske vlasti su počele priznavati njihovu korisnu ulogu i pomogli su u izgradnji Maynooth sjemeništa da ga zamjene sa onim u Parizu kojeg su srušili "Bezbožni Francuski revolucionari". Kamen temeljac je položio Lord Lieutenant 1795 je bio kamen na kojem je svećenička elita izgradila svoju moć u sljedećih 200 godina. 1799 biskupi su se sastali u Maynoothu da izglasaju svoju podršku za Act of Union. 1845 godine Robert Peel (Engleski ministar) se založio da se za Maynooth osigura godišnja potpora i dao im veliku svotu novca za proširenje. Za vrijeme gladi Biskupi skoro da nisu komentirali masovnu glad koja je zahvatila zemlju dok je izvoz žita za Englesku nastavljao da raste. . . 1937 je donešen De Valera Ustav za kojeg su biskupi bili konzultirani u svakom njegovom retku. Između njegovih članaka je bio i sljedeći: "Država priznaje specijalnu poziciju Svete Katoličke i Apostolske Rimske Crkve kao čuvara vjere proklamirane od većine građana". (poništeno tek 1972). . .

Mi se zalažemo za potpuno odvajanje Crkve od Države. . . borimo se protiv klerikalne kontrole bolnica, škola, društvenih centara i klubova mladih. Borimo se protiv zakona kojima se sputavaju osobni životi ljudi. Na duge staze nudimo alternativu novog slobodnog, samoupravljanog svijeta u kojem ljudi kontrolišu svoje vlastite živote, u kojem će mističke i autoritarne ideje mnogih religija možda privući slabu podršku. /Des McCarron/

Crkva je branitelj bogatih, to je struktura moći koja ne samo da prihvaća bogatstvo, već ga i opravdava, i sama ga posjeduje. /Alfredo M. Bonanno/

Moć teži pokvarenosti, a apsolutna moć u potpunosti kvari. /Acton, First Baron 1834-1902. U pismu biskupu Mandell Creightonu/,

Irski porezni obveznici subvencioniraju svećenićke silovatelje - SVEĆENICI, časne sestre i Kršćanska Braća su tukli, zlostavljali i silovali tisuće male djece koja su bila poslata pod njihovu "skrb". Desetljeća strašnih zloupotreba je bilo provođeno u njihovim institucijama. Do sada je preko 1000 podataka sakupljenih unutar Katoličke Crkve u vezi incidenata seksualnog zlostavljanja bilo dostavljeno u toku Birmingham istrage. Masivna kriminalna zavjera je štitila takve zlostavljače djece. Ni jedan svećenik, časna sestra ili Kršćanski Brat nije prijavio svog bližnjeg iz sve-ćenstva, sve pritužbe su došle od onih koji su bili njihove žrtve. Ured obrazovanja nikada nije intervenirao. Pri kraju posljednje vlade Ministar Obrazovanja Michael Woods je potpisao dogovor sa 18 religioznih redova da će država preuzeti obavezu za sva plaćanje odšteta do 128 miliona eura. Troškovi države su već dosegli preko 400 milijuna eura. (prenešeno iz Sunday Business Post, 9/5/02). Ustvari samo će 40 miliona biti isplaćeno u gotovini. Drugih 40 miliona vrijednosti u imovini će biti prenešeno državi, ili drugim tijelima, u posljednje tri godine se to računa kao dio crkvenog računa. Ostatak će biti plaćen kroz daljnje transfere imovine, koje crkva više ne treba zbog opadanja interesa za "svećenićka zvanja". Od gotovine, 12,7 miliona će se prebaciti u specijalni fond kojeg će kontrolirati sami religiozni redovi. Žrtve seksualne zloupotrebe neće imati zakonsko pravo na taj novac. I da sve to začinimo, taj sporazum dopušta bilo kojem Ministru Obrazovanja u budućnosti da produži zaštitu tog dogovora nekoj drugoj instituciji jednostavno potpisiva-njem ministarske naredbe. Da se stavi soli u ranu, Sestra Elizabeth Maxell, generalni-sekretar Konferencije o Religiji u Irskoj nam je rekla da su porezni obaveznici: "dobili vrlo dobru vrijednost mi smo bili više nego darežljivi". Ovo je ista časna sestra koja je izjavila da od 1997 godine CORI njihova vlastita telefonska linija za pomoć je zaprimila više od 5000 poziva u vezi seksualnog zlostavljanja od strane klera ili religioznog personala. Sigurno je to su samo neke žrtve koje su se usudile telefonirati na tu liniju pomoći koju vodi sama organizacija kojoj pripadaju njihovi seksualni izrabljivači. Nitko ne može pobijati da i država u tome ima odgovornosti, ona je slala djecu u te okrutne institucije u kojima su bila seksualno zlostavljana. Međutim, Fianna Fail i PD su djelotvorno uistinu kazale crkvi da su njihova kriminalna djela seksualne zloupotrebe i prikrivanje istoga nije tako stvarno ozbiljna stvar, i da će oni morati platiti samo mali dio za odštete koje će biti isplaćene onima čije je djetinjstvo bilo uništeno. Radnik koji PLAĆA će opet biti pogođen, ovaj put da plati za monstrouzna kriminalna djela jedne veoma bogate organizacije. . . /iz -Workers Solidarity, broj 6/2002/.

Bilo koji pokušaj da se odgovornost roditeljstva prebaci na državu ili crkvu će se pokazati uništavajućom za dobrobit i napredak civilizacije.

Pokvarnost najviših je najobjesnija. Antička izreka koja se primjenjivala čas na vlast kada je postajala diktatorska, čas na religiju kada se izopačuje u netrepljivost i fanatizam, a najviše na one ljude koji svojom prošlošću i dužnostima ulivaju poštovanje, kada postanu rđavi, pokvareni. Religija od običnih ljudi je smatrana kao istina, od mudrih kao laž, a vladari je smatraju korisnom. /Lucius A. Seneca/

Oni koji govore da politika nema ništa sa religijom, ne znaju što to znači religija. - - /Mahatma Gandhi/

Militarizam i klerikalizam potiskuju slobodu preko načela autoriteta, potiskuju samoodređenje preko stege, potiskuju osjećaj za druge preko ratne slave, potiskuju osjećaj pravde preko poduke vojnika. . . Ljudi koji sada ujedinjuju proturječnosti kršćanstva i rata. . . razvili su se tokom tisućljeća u pogrešnom smjeru upravo zbog nametnutih predodžaba. . . Ali mozgovi djece mogu se sačuvati od takvih duhovnih izopačenosti, od praznovjerja da su domoljublje i nacionalizam, koji nanose štetu pravu drugih naroda, povezani s pojmom Boga! /Ellen Key DAS JAHRHUNDERT DES KINDES, 1902/

Mussolini je započevši kao ateist na kraju prihvatio religiju, kao instrument moći, vladanja, kao element koji je potreban za ostvarenje autoriteta. /Alfredo M. Bonanno/

Ljudi lišeni imovine i ekonomske sigurnosti globalizacijom - teže ka politiziranim religioznim identitetima i uskogrudnom nacionalizmu za sigurnošću. Političari lišeni donošenja ekonomskih odluka kao nacionalnog ekonomskog suvereniteta, što je potkopano globalizacijom organiziraju svoje prikupljanje glasova po liniji religioznih i kulturnih raznolikosti na temelju straha i mržnje. /Vandana Shiva - iz članka “Globalization and Talibanization”, 2001/

Svaka crkva je bila lojalni saveznik države u podjarmljivanju čovječanstva.  /Mikhail Bakunin 1814-1876 - GOD AND STATE (BOG I DRŽAVA)

Da se stvori Katolička Država treba se oblikovati mlade, buduće građane sutra-šnjice. . . Katolizacija je podijelila Južni Vijetnam u naciju koja je vodila krvavi religiozni rat između rimokatolika i budista. . . tako je i Katolička Crkva stavila svoju duhovnu i crkvenu mašineriju na raspolaganje toj dvojici diktatora. Oba dvojica i Diem i Pavelić su istovremeno stvarali tri glavne stvari: 1. eliminaciju političkih neprijatelja, to jest komunista; 2. opravdavali su uništavanje neprijatelja crkve, to jest Pravoslavne Crkve u slučaju Pavelića i Buddhizma u slučaju Diem-a; 3. uspostavljanje Katoličke religiozne i političke tiranije u svakoj zemlji. Usprkos različitim okolnostima i zemljopisnoj i kulturnoj pozadini, uzorak dva režima je bio potpuno isti; bilo što ili tko - što se nije prilagođavalo ili podvrgavalo katolicizmu je trebalo biti bezobzirno uništeno hapšenjem, kažnjavanjem, koncentracijskim logorima i smaknućima. Posljedica svega ovoga je da predavajući interese svoje zemlje u pozadini promicanja interesa svojih religija, oba diktatora su napokon doveli svoje zemlje do ponora. /Avro Manhattan 1914-1990 - VIETNAM WHY DID WE GO?, 1984./

Kršćanstvo se usudilo umanjiti svoje ideale pred izazovom ljudske pohlepe, ratnog ludila, i pohlepe za moći;. . . /THE URANTIA BOOK, 1955 strana 2083/

Nepravedno je na silu nametati svoju vladu drugom, isto kao što je nepravedno na silu drugom nametati svoju religiju. /Charles T. Sprading/

Okoristiti se ubijanjem drugih i sebe zavaravati i vjerovati da smo veoma religiozni i nenasilni jeste potpuno samozavaravanje. /Mahatma Gandhi/

Nema opravdanja za uključenost crkve u trgovinu i politiku; takvi nesveti savezi jesu sramotna izdaja Učitelja. /THE URANTIA BOOK - strana 2085/

Rat će biti ukinut kada budu ukinute vlada i religija. /Howard Katz, 1979/

Španjolska katolička crkva, smatra sciolog Antoni Estrade, plaća cijenu ne samo zbog svojih tijesnih veza s fašističkom diktaturom generala Franca . . .

Postoji kršćanska ljubav, ali postoji i kršćanska zavist. Prvi su htjeli da “spase” svijet, drugi se nikada neće zadovoljiti dok ga ne unište. To su dva lica iste medalje. /D.H. Lawrence 1855-1930 – APOKALIPSA/

Pozvana da bude moralni čuvar zajednice, Crkva je ponekad podupirala ono što je nemoralno i suprotno etici. Pozvana da se bori protiv društvenih zala, ostala je šutjeti iza šarenih stakala svojih prozora. . . - Ako je Crkva uistinu vjerna svom poslanju, ona mora zahtijevati da prestane utrka u naoružanju. . . - Crkvu se mora podsjetiti da ona nije ni gospodar ni sluga države, nego njezina savjest. . . Ta čudna podvojenost, taj ponor između onoga što bi trebalo i onoga što jest, tragična je tema čovjekovog hodočašća na zemlji. . . /Martin L. King, mlađi 1929-1968/

Kršćanstvo, to je u suštini doktrina pasivne poslušnosti; to u sebi uključuje pokornost svim uspostavljenim autoritetima, kojima se u stvari ne bi trebali aktivno pokoravati kada oni zapovjedaju ono što religija zabranjuje. /John S. Mill - ON LIBERTY/.

Svaki je duh porobljen koji služi zle stvari. /Nepoznat?/

Duhovnost koja poučava popuštanje okrutnosti od strane vlasti . . . I potpunom prepuštanju organiziranoj nepravdi, jeste duhovnost koja je izgubila interes za sveto i bavi se samo lažnim pojmom "reda". /Thomas Merton 1915-1968 CONJECTURES OF A GUILTY BYSTANDER/

. . . to je greška vjerovati da: Crkva treba biti odvojena od Države i Država od Crkve. Papa - Pio IX - / - Ciuis regio illius religi.

Čija je vlast njegova je i religija.

. . . jedan je vaš učitelj, a vi ste svi braća. Osim toga, nikoga na zemlji ne zovite ocem, jer jedan je vaš Otac, onaj koji je na nebesima. /Matej 23:8-11, Biblija/

Organizirana religija je najstarija, najveća i najmoćnija politička grupa. Crkva i Država je čudovište s dvije glave. Ono ljude drži ispunjeno sa praznovjernom izmišljotinom poštivanja autoriteta. /Ben Tucker, 1881 - Liberty Magazine/

Vjera koja se oslanja na vlast nije vjera. Oslanjanje na vlast pokazuje propadanje religije, povlačenje duše. Položaj koji su ljudi dali Isusu, tokom mnogih stoljeća povijesti je položaj vlasti. To njih karakterizira. To ne može izmjeniti vječne činjenice. Duša je velika i jednostavna. Ona nije ulizica, ona nije sljedbenik; ona nikada ne žali samu sebe. Ona vjeruje u sebe. /Ralph Emerson 1803-1882 NATURE AND OTHER WRITINGS V/

23. kolovoza 2009.

 

IPAK, VRABAC U RUCI...

Spektar - Društvo

 

 

Nije bez vraga narodna mudrost koja se prenosi iz naraštaja u naraštaj. Četiri mudraca sastali su se danas u Črnkovcima te su preistipali ovu drevnu poslovicu i zaključili kako postoji valjanost ove poslovice. Ova četiri mudraca preispitivali su u kojim je situacijama bolje imati vrapca u ruci nego goluba na grani. U svim situacijama jedan od kaskadera angažiranog za pokus, držao je vrapca u ruci, dok je gledao goluba na grani. U prvoj situaciji, zadatak mu je bio popeti se sa vrapcem u ruci na drvo i pokušati uhvatiti i goluba. Međutim, u trenutku ne pažnje, vrabac mu se iskoprcao iz ruke i obavjestio goluba da ga kaskader želi uloviti. U toj situaciji kaskader je ostao praznih ruku. U drugoj situaciji, kaskader je držao vrapca u ruci i pustio ga, no pritom ga je zamolio da ne kaže golubu da ga on planira uloviti. No, čim ga je pustio, vrabac je odletio do goluba i sve mu rekao. U toj situacijji, opet je kaskader ostao praznih ruku. U trećoj situaciji, kaskader je bacio vrapca na goluba, pritom ga je promašio. Vrabac je pao u nesvjest, no golub mu je prišao u pomoć, dao umjetno disanje i vrabac kada je došao k sebi, pobjegao je s golubom. Četvrta, i jedina preostala situacija je ona u kojoj je kaskader imao zadatak poslat vrapca svojim putem i pustiti goluba da bude na grani koliko god hoće, otići na rakiju ili se baviti nekim drugim pametnijim stvarima. U tom slučaju nije imao ni vrapca niti goluba.

Dakle zaključci ovih eksperimentalnih istraživanja govore u prilog hipotezi ove poslovice – ako već držiš vrapca u ruci, ne puštaj ga jer će te zajebati.

 2009-07-24

www.fekaltribune.com

 

   

OPSERVACIJE O RELIGIJI

Spektar - Društvo

BLAGOSLOV ILI PROKLETSTVO IZA SVAKE PODJELE STOJI NEŠTO NEDJELJIVO.
IZA SVAKE RASPRAVE STOJI NEŠTO O ČEMU SE NE MOŽE RASPRAVLJATI. SVETI ČOVJEK OBUHVAĆA SVE, ALI LJUDI SE SVAĐAJU DA BI ISTAKLI SVOJE MIŠLJENJE. TAKO JE REČENO: SVAKA RASPRAVA PODRAZUMJEVA PARCIJALNO VIĐENJE STVARI. /Chuang Tzu/

Ja neću ispitivati tvoja uvjerenja. Neću se uplitati u tvoju vjeru. Neću ti kazivati svoju vjeru. Sve što govorim jest istražuj, ispitivaj. Promatraj prirodu stvari. Istražuj osnove za i protiv svojih uvjerenja. Spoznaj zašto vjeruješ, razumi ono u što vjeruješ, i imaj razlog za vjeru koja je u tebi. /Francis Wright 1795-1852/

Nenasilje je vrhunska religija. /Mahavira/

I nemojte osuđivati pa nećete biti osuđeni. Ljubite svoje neprijatelje. Dobro činite onima koji vas mrze. Blagosivljajte one koji vas proklinju. /Isus – Biblija/

Nikada ne stvarati bol u mislima, riječima i djelima bilo kojem živom biću se naziva nenasilje. Nema veće vještine od nenasilja. Nema veće sreće od one koju čovjek ostvari kada se pridržava nenasilja prema svim oblicima života. . . Onaj tko želi biti slobodan treba ovladati nenasiljem. /Swami Vivekananda/

U ustrojstvu uistinu hrabrih ne bi trebala postojati ljutnja, nepovjerenje ili strah od smrti. Nenasilje sigurno nije za one koji ne posjeduju ova bitna svojstva. . . - Nenasilje je nemoguće bez samopročišćavanja. Nenasilje se ne može propovjedati ono treba biti prakticirano. /Mahatma Gandhi/

Povrjeđivanje te spušta ispod tvojih neprijatelja, osvećivanje te samo čini njima ravnima; opraštanje te izdiže iznad njih. Nepoznat?

Ti si ono što namjeravaš udariti, povrijediti, mučiti, kazniti, porobiti ili ubiti. . . Ne postoji ništa manje ili suptilno kao atom niti bilo koji element tako velik kao prostor. Isto tako, ne postoji kvaliteta duše suptilnija od nenasilja, i nema vrline duha veće od poštovanja za život. . . . Svi Arhati (dostojni poštovanja) prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, objavljuju, savjetuju, predlažu i zajednički propisuju. Ne povrjeđuj, ne zlostavljaj, ne ugnjetavaj, ne napadaj, ne muči ili ne usmrti bilo koje stvorenje ili živo biće. /Mahavira - Živio u Indiji prije 2500 godina i učvrstio Đainsko učenje nenasilja, mira, odricanja, harmonije /

Neka ne bude nasilja u religiji. /Kuran/

Čini drugima kao što bi htio da oni tebi čine. Ovo je cijeli zakon, ostalo su komentari. /Židovski Talmud: Shabbat 31a/

Nemoj povrijeđivati druge na načine koji bi tebe povrijeđivali. . . Ne ubij ni jedno biće obdareno dahom. /Buddhizam/

Čovjek ne smije mrziti ni jedno živo biće. /Bhagavad Gita – Hinduizam/

Odbaci ponos i budi ljubazan prema svima. /Šintoizam/

Smatraj dobitak susjeda kao vlastiti, a njegov gubitak kao svoj. /Tao/

Ne povrijeđuj osjećaje drugih. /Zarathushtra - živio 600 g. prije Krista/

Okrivljuj sebe kao što bi okrivljivao druge. Oprosti drugima kao što bi oprostio sebi. /Konfucije, 551 pr.n.e./

Svi narodi bi morali postati jedne vjere, a svi ljudi kao braća; kako bi veze privrženosti i jedinstva među sinovima ljudskim ojačale; kako bi nestale razlike među religijama, a razlike među rasama bile dokinute. -  /Baha’u’llah 1817-1892 Iran - osnivač Bahaia religije/

Sve istinski mudre misli su bile već tisuće puta poučavane, ali da ih uistinu učinimo svojima, moramo o njima ponovno iskreno razmišljati, sve dok se ne ukorijene u našem osobnom iskustvu. /Johann Wolfgang Goethe 1749-1832/

Duhovno iskustvo pripada cjelokupnoj povijesti čovječanstva i svim kulturama te ga svaki pojedinac može u određenom trenutku u sebi otkriti. /Holger Kalweit/

Bog je ljubav i ljubav je Bog. Kako Bog ne može biti omeđen, sputan ili ograničen na bilo koju određenu vjeru, kult, rasu, isto tako Religija ljubavi ne može biti ograničena ili omeđena zemljopisnim ograničenjima ili granicama. Religija Ljubavi Sri Guru Nanak Sahiba jeste kosmička i univerzalna u svom dosegu, svetom obujmu i dimenzijama. To je Religija koja zrači sa dubokom žeđu za Božanskim i sa najvišim evanđeljem o čistoti srca, uma, tijela, govora i djela. To je Religija koja uspostavlja bratstvo cijele globalne zajednice bez obzira na boju, kastu, vjeru, rasu i nacionalnost, i temelji se na čistoj ljubavi i jednakosti, sva bića su djeca istog ljubaznog Boga. Ovo je religija Sikha i njihovog utemeljitelja Guru Nanaka. /Indija/

Najsigurniji način da se iskvari mladi čovjek, jest da ga se poučava da više cijeni one koji misle kao i on, nego one koji misle drukčije. /Friedrich Nietzsche/

Osnovna postavka kvekerskog života i prakse je uvjerenje da u svakome od nas ima nešto Božjeg duha: da svaka duša može imati trenutačnu komunikaciju sa Bogom. Kvekeri sebe nazivaju prijateljima i sljede učenja Isusa. /Natpis na kući za sastanke kvekera u Fallstonu, Maryland, USA/

Kada se Prijatelji sastaju, onda se oni ne oslanjaju na svećenike, svećenstvo ili vođe. Susret počinje u živoj tišini, u kojoj se buka svakodnevnog života stišava i onda možemo ćuti glas Boga. Potom može sljediti izgovaranje molitve ili neka propovjed od bilo koga tko je prisutan. Kada tako sljedimo u skladu sa Bogom, mi možemo u bilo koje vrijeme ili bilo gdje osjetiti vječno koje je iznad prolaznosti svakodnevnih događaja. Ovo je za nas sveti život koji ne mora biti obilježen vanjskim ritualima. Ovaj se stav može temeljiti samo na životu i učenju Isusa. To uključuje pokušaj da se literarno prihvati zapovjed da volimo Boga i jedni druge. To isključuje rat. To prepoznaje zlo ali se sa njime suočava sa aktivnom dobrom voljom koja ga nadživljava ili preobražava. Takvo vjerovanje uključuje žrtvu i mnogo patnje. Naša brojnost nije velika. Članstvo je otvoreno za one koji prihvaćaju naš stav i koji u obožavanju sa nama pronalaze svoj "dom". Ovaj jednostavni izraz nije van mjesta, jer kvekerski način života nas vodi da mislimo o muškarcima i ženama širom svijeta kao djelovima Božje porodice. Jedinstvo koje je jednako mnoštvu i od njega neodvojivo. . . Ublažava oštrinu, razrješava čvorove, usklađuje svjetlost, sjedinjuje prah (ljude) - To se naziva Mističkim jedinstvom. /Lao Tzu - TAO TE CHING Taoizam/

Budni imaju jedan jedini i zajednički svijet, a oni koji spavaju okreću se svaki k svome vlastitome. /Heraklit 535-475 prije Krista/

Sve nevolje potiču od ideje o odvojenosti jednog atoma od drugog. Vedanta nam kaže, da ta odvojenost ne postoji, da nije stvarna. Ona je samo spoljašnji privid. U srcu stvari uvijek postoji jedinstvo. Ako prodrete ispod površine, vidjećete to jedinstvo između jednih i drugih ljudi, jednih i drugih rasa, velikih i malih, bogatih i siromašnih, bogova i ljudi, ljudi i životinja. Ako prodrete dovoljno duboko, sve će vam se prikazati kao varijacija Jednog, a onaj koji je stekao takvu koncepciju jedinstva više ne zna za opsjenu. /Swami Vivekananda/

Mi sebe odcjepljujemo od ostatka procesa vječne promjene koja je univerzum. Zatim jadikujemo kako se osjećamo usamljeni. Ignoriramo našu urođenu povezanost sa svim drugim bićima i odlučujemo da “ja” treba dobiti više za “sebe”; zatim se čudimo kako su pohlepna i neosjetljiva ljudska bića. I tako se to nastavlja. Svako zlo djelo, svaki primjer bezosjećajnosti u svijetu proizlazi direktno iz ovog lažnog osjećaja “ja” kao odvojenog od svega drugoga što je tamo. Uništi iluziju toga koncepta i tvoj cijeli univerzum se mijenja. Međutim, ne očekuj da to učiniš preko noći. Ti si proveo svoj cijeli život izgrađujući taj koncept, jačajući ga sa svakom misli, riječi i djelom sve te godine. To trenutno neće nestati. Ali to će nestati ako mu daš dovoljno vremena i dovoljno pažnje. Vipasana meditacija je proces pomoću kojeg će to biti rastvoreno. /Bhante Gunaratana - budistički redovnik/

Probudite se svi vi koji spavate, vi ljudi koji ne vidite da smo svi dijelovi jednoga, jedinoga tijela, jednoga - jedinoga svijeta. Slušajte naš glas vi ratnici i kraljevi, prosjaci i trgovci, koji mislite da je vaš brat nešto drugo nego vi, da je vaša pobjeda nad njima vaš uspjeh. Oslušni slijepi čovječe da tebe nema - bez mene, da zlo koje nanosiš meni, nanosiš sebi i djeci tvojoj. Probudite se svi vi koji spavate i ne vidite jedinstvo svijeta. Zagledaj se u neprijatelja ratniče zagledaj se u bijednika silniče - prepoznaj u njemu sebe. Točak života okreće se i sve se vraća. Krv teče zemljom, a krikovi ranjenih i uzdisaji gladnih tvoji su krikovi. Probudi se čovječe i ne živi za sebe jer nisi sam. Osluhni zvuk stvaranja, zvuk vječitoga OMA, čuj dah kosmosa koji diše i diši s njime. Om Mane Ommm. /Sveta tibetanska knjiga-Kanđur/

23. kolovoza 2009.

Odabrao: Bajro Sarić

 

 

ZNOJ, ZADAH NAŠ SVAGDAŠNJI...

Spektar - Društvo

 

 

Znojne osobe i one s lošim zadahom najgori su putnici kraj kojih možete sjediti u zrakoplovu, pokazali su rezultati istraživanja agencije Skyscanner, u kojem je sudjelovalo više od tisuću ispitanika. Kako prenosi Travel Daily News, 19 posto ispitanika izjavilo je da ne bi željelo sjediti kraj znojnih ljudi i onih s lošim zadahom, dok je njih 15 posto reklo da bi pokušalo izbjeći sjesti kraj plačljivog djeteta.

Njih 13 posto ne bi željelo dobiti sjedalo kraj hiperaktivnog djeteta, a njih 12 posto kraj gojazne osobe. Kraj onih koji hrču i glasno dišu ne bi voljelo biti deset posto ispitanika, dok njih osam posto ne bi željelo sjediti kraj osobe koja će im zauzeti naslon za ruku.

"Poznato je da plačljiva dojenčad i vrišteća djeca nisu poželjni putnici, ali ono što uistinu ljuti putnike su loš zadah i znoj nekih ljudi. Poruka je, stoga, jednostavna: otuširajte se, operite zube ili uzmite pepermint bombone prije ukrcaja u zrakoplov, ukoliko želite biti u dobrom odnosu sa svojim susjedom tijekom leta", objasnio je Barry Smith, direktor Skyscannera, i dodao da je u ponudi na tržištu niz sredstava za one koji hrču. Na listi nepoželjnih susjeda u zrakoplovu su i oni koji glasno pričaju, koji su pijani, kao i oni koji skinu obuću.

 2009-07-20 

www.index.hr

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute