RELIGIJA I SUMNJE

Spektar - Društvo

Vjerovati u Krista i ipak ništa ne osjećati od njegove prisutnosti (unutrašnje manifestacije njegovih božanskih “djela”) je primjer mrtve vjere; to nije istinsko Kršćanstvo. Ako nečija vjera nije popraćena sa određenom svjesnošću, to onda stvarno nije ništa drugo nego praznovjerje. Svaka aktivnost temeljena na takvoj “vjeri” će biti samo prevara za Beskonačnu Dobrotu. /Donald Walters (Swami Kriyananda) - 14 STEPS TO PERFECT JOY/

Cijeli ton crkvenog učenja u vezi žena je preziran i degradirajući. Religije su se suprostavljale slobodi žena i poučavale o njihovoj inferiornosti i podjarmljivanju; to praznovjerje neprekidno potiče ropstvo. . . Muškarci religiozne vođe su shvatili da mogu eliminirati polovinu vodstva/moći suparnika, ako bi se držali ove degradacije žena. Katolici, Mormoni i Muslimani su bili veoma uspješni kao primjer. /Elizabeth Cady Stanton 1815-1902 - borila se za prava žena/

Mi živimo u svijetu odvajanja. Odvajanje je počelo u Crkvi. Ništa nije više pokvarenije od odvojenosti uzrokovane od Crkve. /John Denver, 1980/

Za žene će to biti najveća pohvala da nikada nisu zapisale ni jedan stih u Bibliji.  /George W. Foote/

Oni koji su sljedili Krista nisu naučili voljeti svoje neprijatelje ili im okrenuti drugi obraz. Oni su umjesto toga naučili koristiti Inkviziciju i lomaču, da podvrgnu ljudski intelekt ropstvu neukog i netolerantnog svećenstva, da degradiraju umjetnost i ušutkaju znanost za tisuće godina. /Bertrand Russell 1872-1970/

Tvrditi da se zemlja okreće oko sunca jeste pogrešno isto kao tvrdnja da Isus nije rođen od djevice. /Kardinal Bellarmine - 1615 g. za vrijeme suđenja Galileju/

Svijet je očekivao dolazak herojskih duša koje posjeduju ljubav za svoj spol, za svijet, za istinu, pravdu i pravo, koje neće okljevati da se predstave kao suprotnost neistini, bez obzira pod kojim ruhom starosti ili svetosti se to pojavljuje. . . ne dopusti Crkvi ili Državi da upravljaju tvojim mislima ili upravljaju tvojim prosuđivanjem. /Matilda J. Gage 1826-1898 - WOMAN, CHURCH AND STATE/

Kreativnost nije samo borba sa grijehom i zlom. Stvaralaštvo teži ka drugačijem svijetu. Ono nastavlja sa radom Stvaranja. Idolopoklonička religija koja se temelji na strahu, znači poricanje stvaralačkog razvitka: strah od novog iskustva i stvara-nje prepreka koje osujećuju procese života. . . kroz slavljenje se kreativna religija razlikuje od religije koja se temelji na strahu. . . Nova duhovnost će prije svega biti iskustvo kreativne energije - nadahnuće. Kreativna osoba sudjeluje u Božanskoj Prirodi i kroz takvu osobu se nastavlja Božansko-ljudsko Stvaranje. Bog čeka na ljudski stvaralački akt. . . Kreativnost je potrebna za Kraljevstvo i Kraljevičanstvo Božje - Božji rad u svijetu: ona nije potrebna samo za spasenje tvoje vlastite duše. . . Najveća greška u povijesti Kršćanstva je ta što je ljude poučavalo da je Otkriće završeno u nekom određenom vremenu! /Nikolaj Berdjajev 1847-1948./

Kroz cijelu kršćansku povijest uvjerenje da je čovjekovo rođenje griješno je poticalo nerealno prihvaćanje socijalnih zala, ili čak bešćutnosti prema ljudskoj patnji. To pomaže da se lakše objasni olako prihvaćanje ropstva i kmetstva, i zabilješke religioznih okrutnosti neusporedivih sa bilo kojom drugom religijom. /Herbert J. Muller – profesor/

Crkve podvrgavaju mase, posebno siromašne izmišljotinom krivice Originalnog Grijeha i obećanjem o ekskluzivnom zagrobnom životu; na taj način je jednostavnije iskorištavati i kontrolirati ljude.  /Imagine Freedom from Governments and Churches/

Krivica se koristi kao sredstvo kontrole i to je negativno moćno sredstvo. . . Vlade to koriste da spriječe pojedince da steknu slobodu; sve religije to koriste da bi održa-vale pokornost za svoja pravila. Sizzond Zadore - THE ORACLE TO FREEDOM, 1998

Budi rođen bilo gdje, mali embrio romanopisac, ali nemoj biti rođen u sjeni velike vjere, ne pod teretom originalnog grijeha, ne pod sudbinom spasenja. Pearl S. Buck
Grijeh leži samo u nepotrebnom povrjeđivanju drugih ljudi. Svi drugi “grijehovi” su samo izmišljene gluposti. /Robert A. Heinlein/

Ideja da su Adamovi potomci automatski griješnici zbog grijeha njihovog pretka, i da su oni već griješnici kada dolaze na svijet, je strana Bibliji.(21.106) Ni jedan čovjek ne dolazi na svijet kao griješnik. Kao biće i slika Boga on je od prvog trenutka okružen Božjom očinskom ljubavlju. Posljedica toga je da on nije od rođenja, kao što se to često smatralo, neprijatelj Boga i dijete Božjeg gnjeva. Čovjek postaje griješnik samo kroz svoje vlastito individualno i odgovarajuće (griješno) djelo.  /Herbert Haag - IS ORIGINAL SIN IN SCRIPTURE, bivši predsjednik Catholic Bible Association u Njemačkoj/

Apsolutna moć kvari čak i kada se upotrebljava za humane svrhe. Dobrotvoran tiranin koji sebe smatra pastirom ljudi ipak zahtijeva od drugih pokornost ovce. /Eric Hoffer/ 

Obrazovanje je metoda gdje se stjeće viši nivo predrasuda. /Laurence J. Peter /

. . . bilo koji sistem religije koji u sebi sadrži bilo što - što zastrašuje um djeteta ne može biti istinski sistem. /Thomas Paine/

Strah pobjeđuje više ljudi nego bilo koja druga stvar u svijetu. /R.W. Emerson/

Vjeronauk čini zločin prema psihološkim zakonitostima razvoja, jer se djeci, koja nisu u stanju razmišljati o apstraktnim kategorijama, prenosi teološki sustav. Najgore je pak, kaže autor, što se na visokim učilištima danas teorija o razvoju poučava kao znanstvena istina, dok u osnovnim školama, koje organizira i održava ta ista država djecu uče mitu koji stoji u suprotnosti prema znanosti i prema živahnoj prirodi djece. To je nemoralno i nečasno stanje i to treba privesti kraju! . . . Religijsko oduševljenje proširuje našu dušu i obvezuje nas na djela koja držimo idealom. Ali kršćanstvo sputava dušu i ne povezuje naše djelovanje-stoga je više ozbiljnih ljudi napušta upravo iz religijskih razloga. A zašto oni svojoj djeci ne bi trebali pružiti uobičajeni kršćanski vjeronauk, izrazio je Tolstoj s njemu uobičajenom jednostranom snagom. On kaže: ”Tako smo se navikli na religijske laži, da i ne primjećujemo kakva ograničenost i kakve strahote ispunjavaju učenje Crkve. Mi to više ne primjećujemo, ali djeca to osjećaju, i to učenje ostavlja duboke posljedice na njihovoj duši. Mora nam biti posve jasno što činimo kad odgajamo našu djecu uz pomoć vjeronauka”. /Ellen Key -DAS JAHRHUNDERT DES KINDES, 1902/

Nemoj prisiljavati druge, uključujući djecu, na bilo koji način, da prihvaćaju tvoje stavove, bilo autoritetom, prijetnjom, novcem, propagandom ili čak odgojem. Međutim, kroz samilosni dijalog, pomozi drugima da odbace fanatizam i uskogrudnost. /Thich Nhat Hahn - zen učitelj, pjesnik - BEING PEACE/

Početak ljubavi je da onima koje volimo dopustimo da savršeno budu ono što jesu, a ne da ih mijenjamo da odgovaraju našim vlastitim zamislima. Inače mi volimo samo odraz sebe koji nalazimo u njima. /Thomas Merton 1915-1968/

Stvarno obrazovanje bi nas trebalo obrazovati u nešto daleko finije, u nesebičnost koja nas povezuje sa cijelim čovječanstvom. /Nancy Astor/

Oni koji izabiru manje zlo brzo zaboravljaju da su izabrali zlo. /Hannah Arendt/

Neodgovorni osjećaji običnog vojnika su uistinu pogrešni. On rat pretvara u trgovinu i spreman je da ratuje protiv bilo koje nacije, ili bilo kojeg dijela svoje nacije, gdje god ga pošalju. On ne smije imati svoje vlastito mišljenje. On samo mora da maršira, puca, napreduje ili se povlači, onako kako mu je naređeno, i zato jer mu se naređuje. Kako govori Thomas Jefferson (predsjednik USA iz pisma upućenog John Jay, Svibanj 23, 1788).

. . . Nepoštivanje života, što je temeljna potreba za hrabrog vojnika, jeste grijeh. Život je naša kušnja - naš period pripremnog služenja velikog Boga. . . Cijela struktura vojske je kršenje pravila Novog Testamenta. Kakav apsolutni despotizam! Kakvo dijeljenje činova po finoj gradaciji! “Nepokoravanje prema ljudima niskih pobuda” će pokvariti disciplinu. “Cijeniti druge više nego same sebe” bi degradiralo časnike. Umjesto skromnosti, mora postojati pompa. Umjesto Kršćanskog zakona ljubavi, mora postojati čovjekovo pravilo ponosa. Umjesto proučavanja svih stvari, i držati se čvrsto onoga što je dobro, vojnik mora biti uvježbavan kao krvožedni lovački pas, spreman da bude natjeran protiv bilo kojeg neprijatelja. Umjesto da uzvraća dobrim na zlo, vojska je organizirana tako da izričito povrijeđuje iz interesa. Pogledaj na vojsku spremnu za bitku. Pogledaj topove, puške, mačeve, bubnjeve, trube, i zastave. Da li ovi ljudi liče na Kršćane? Da li oni govore kao blagi i ponizni sljedbenici Sina Božjeg? Da li su oni spremni da djeluju kao prijatelji čovječanstva, i kao sljedbenici Boga kao draga djeca, stremeći da sve ljude dovedu do spoznaje njega? Da li su lekcije koje oni svakodnevno uče na vježbama iste kao postignuća potrebna za život vjere? Da li su njihovi osjećaji prema suprotnoj vojsci, kao oni koji su stvoreni pomoću “iskrene ljubavi” iz “čistog srca?”. . . . Ni jedan ratnik ne misli da Krista uzme za svoj primjer. Kako onda sljedbenici Krista ne opažaju suprotnost između profesije religije i profesije oružja? Bezbožnost Rata, članak-dio iz The Christian Review, 1838 god. str. 230-237

Zašto me zovete Gospodine, Gospodine, a ne činite ono što govorim? /Isus/

U praksi su svi ljudi ateisti; oni poriču svoju vjeru svojim djelima. /Ludwig Feuerbach/

Većina ljudi jesu nesvijesni ateisti koji samozadovoljno misle da su pobožni vjernici. Katolička crkva gradi skupe vojne ordinarijate od državnog poreza? /Swami Vivekananda/

Kada je u pitanju novac, onda je svatko od iste religije. /Francois Voltaire/

Tijekom posljednja dva svjetska rata, nacionalne crkve čak su funkcionirale kao spremni lakaji države, škropeći svetom vodicom bojne brodove i pridruživši se moćnim vojskama u pjesmi "Slavite Gospoda i dodajte streljivo". . . Bez ljubavi, dobrohotnost postaje egoizam, a mučeništvo se pretvara u duhovnu oholost. - Bog je iznad naših vjerskih pripadnosti. . . - Božja kazna stići će Crkvu. Crkva nosi raskol u vlastitoj duši koji mora zacijeliti. . . Nikada ne bih osuđivao tisuće iskrenih i posvećenih ljudi koji ne pripadaju ni jednoj crkvi, a koji nesebično rade u različitim humanitarnim pokretima kako bi izliječili svijet od društvenih nepravdi. Naime, radije bih da je čovjek aktivan humanist nego pasivan kršćanin. /M. L. King, mlađi/

Ja sam bio dijete kada je moja majka otišla da vidi kako gori ateist. Ona me odvela tamo. U crnim haljama svećnici su se okupili oko hrpe; mnoštvo je bez riječi promatralo; i dok je optuženik prolazio sa neustrašivim izrazom lica, sjaj u njegovim netrepčućim očima, pomiješan sa tihim osmjehom, je mirno zasjao; žedna vatra se uspuzala oko njegovih ljudskih udova; njegove odlučne oči su uskoro bile spaljene do sljepila; njegova smrtna muka je raskinula srce! Bezosjećajna rulja je izustila krik pobjede, i ja sam zaplakao. “Ne plači dijete!” zavapila je moja majka, “jer taj je čovjek rekao da nema Boga!” /Percy Shelly 1792-1822 - QUEEN MAB, 1813 - (Inkvizicija je u 400 godina spalila oko 20 do 30 milijuna ljudi)

2009-08-23 

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute