O KULTURNOM TURIZMU

Spektar - Turizam

minceta

O takozvanom kulturnom turizmu i kod nas se sve više priča, ali čini se da je ekonomska valorizacija te vrste turizma zapravo nedovoljna. Riječ je o tome da imamo vrlo malo privlačnih, marketinški dobro obrađenih i turistima srednje kupovne moći dostupnih kulturnih proizvoda, iako su nam potencijali obrnuto proporcionalni. Što je tome tako, razlog treba tražiti i u činjenici da treba dosta znanja, umijeća i volje za stvoriti kvalitetan i konkurentan "kulturni proizvod". Primjerice, turisti i izletnici dolaze u svjetski turistički biser – Dubrovnik, ponajviše zbog zanimljive i relativno očuvane povijesne, uglavnom graditeljske baštine, a tako je i u drugim hrvatskim jadranskim gradovima i gradićima. Pa ipak, primjerice, hrvatska Vlada odlučila je prepoloviti spomeničku rentu, tretiravši je kao klasično parafiskalno i za poduzetnike neizdržljivo davanje, ne znajući ili ne htijući znati da time guše materijalne potencijale kulturnog turizma. Jer, odakle će se sad namaknuti ionako potreban golem novac za održavanje, ali i obnovu ozbiljno ugrožene graditeljske baštine. Primjerice, zbog čega je lošija kava na Placi višestruko skuplja od bolje kave izvan dubrovačke povijesne jezgre, ako ne upravo zbog te spomeničke baštine i ničega drugoga. U nastavku, možda će nešto pomoći nekome niže predočeni pregled definicija kulturnog turizma. /Bajro Sarić/

Kulturni turizam jest takva vrsta turizma u kojem su meta turističkih posjeta muzeji, izložbe, koncerti, ili je pak takva vrsta turizma vezana uz materijalnu, tj. ‘izgrađenu’ baštinu – od velikih religijskih spomenika do svjetovne arhitekture. No, za mnogo tradicionalnih društava diljem svijeta, spomenički je lokalitet od manje važnosti. To je osobito vidljivo kod lovačkih i sakupljačkih naroda gdje usmena tradicija ima najveću snagu. Pripadnici takvog društva osjećaju svoju baštinu podjednakom vrijednošću kao što stanovnik Pariza osjeća Louvre ili Eiffel-ov toranj, ili je pak niti ne osjećaju kao baštinu. Tako baštinu jednoga takvog tradicionalnog društva označuju priče, pjesme ili plesovi koji prelaze iz generacije u generaciju, a ne crkve sagrađene od cigle ili kamena (Seale, Ronald G. 1996 : 484. A Perspective from Canada on Heritage and Tourism. Annals of Tourism Research, Vol 23 (2), str. 484-488).

Pojam kulturnog turizma općenito se primjenjuje na putovanja koja uključuju posjete kulturnim resursima bez obzira na inicijalnu motivaciju. Taj je termin ograničen utoliko što previđa važan element u turizmu, a to je ‘zabava’ (Hughes, Howard L. 1996 : 707. Redefining Cultural Tourism. Annals of Tourism Research Vol 23 (3), str. 707-709)

Nešto se rjeđe za tu tzv. materijalnu aktivnost, dakle posjetu povijesnim građevinama i lokalitetima, muzejima, umjetničkim galerijama itd., upotrebljavaju termini ‘povijesnog turizma’ ili ‘baštinskog turizma’. No, često u literaturi ‘baštinski turizam’ uključuje i prirodne fenomene i scenske umjetnosti. Također nailazimo i na termin ‘umjetnički turizam’, koji osim scenskih umjetnosti pokriva i muzeje i umjetničke galerije.

Kulturni turizam označava kretanje ljudi koje je uzrokovano kulturnim atrakcijama izvan njihovog uobičajenog mjesta stanovanja, s namjerom sakupljanja novih informacija i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe (Richards, Greg 1999 : 17. European Cultural Tourism: Patterns and Prospects. U: Planning Cultural Tourism in Europe (Dodd, Diane i Van Hemel, Annemoon, ur.). Amsterdam, Boekman Foundation/Ministry of Education, Culture and Science, str. 16-32).

Kulturni turizam je žanr turizma specifičnog interesa koji se temelji na potrazi za sudjelovanjem u novim i značajnim kulturnim iskustvima, bilo estetskim, intelektualnim, emotivnim ili psihološkim (Reisinger, Yvette 1994 : 24. Tourist-Host Contact as a Part of Cultural Tourism. World Leisure and Recreation, 36 (Summer), 24-28).

Kulturni turizam je oblik turizma cija je svrha, između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta. Zbog toga ima pozitivne učinke na iste utoliko što doprinosi njihovom održavanju i očuvanju. Ovaj oblik turizma u stvari opravdava napore koje spomenuto održavanje i očuvanje zahtijevaju od ljudske zajednice zbog socio-kulturne i ekonomske dobrobiti koju donose stanovništvu. (ICOMOS-ova Povelja o kulturnom turizmu, 1976)

Kulturni turizam je zabavno i edukativno iskustvo koje kombinira umjetnost s prirodnom i društvenom baštinom te poviješću.

Kulturni turizam je turistički izbor koji educira ljude o aspektima izvedbe, umjetnosti, arhitekture i povijesti koji se odnose na određenu destinaciju.

Kulturni se turizam zasniva na mozaiku lokaliteta, tradicija, umjetničkih oblika, slavlja i iskustava koje portretiraju naciju i njene ljude, reflektirajući raznolikost i njihov karakter. "O kulturnom se turizmu mora razmišljati jer zapravo ne postoji druga vrsta turizma. Turizam jest upravo to… Ljudi ne dolaze u Ameriku zbog naših aerodroma, oni ne dolaze zbog naših hotela ili sportskih i rekreacijskih terena… Oni dolaze zbog naše kulture: visoke kulture, niske kulture, srednje kulture, desne, lijeve, stvarne ili zamišljene - oni dolaze vidjeti Ameriku". (Garrison Keillor : 1995)

Kulturni turizam jest putovanje usmjereno prema iskustvu umjetnosti, baštine i posebnih osobina destinacije. (White House Conference on Travel and Tourism)

26. svibnja 2010.

www.culturenet.hr


HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute