RELIGIJE I BOG

Spektar - Društvo

Kada budu oslobođene od tereta dogmatskog tumačenja, osobnih naziva, personificiranih predstava i plaćenog svećenstva, temeljne znanosti svih Religija pokazat će se kao Jedna Jedinstvena Cjelina. /K.H./

Najopasniji čovjek na svijetu jest kontemplativac kojega nitko ne vodi. On vjeruje vlastitoj viziji. On sluša privlačnosti unutrašnjeg glasa, ali neće poslušati druge ljude. On volju Božju identificira sa svojim srcem. . . A ako se gola sila njegove samouvjerenosti priopći drugim ljudima i stvori im dojam da je on doista svetac, takav čovjek može uništiti čitav grad ili vjerski red ili čak naciju. Svijet je prekriven ožiljcima što su ih u njegovom tijelu ostavili ovakvi vizionari. /Thomas Merton 1915-1968 - katolički svećenik (trapist), mistik i pobornik inter-religioznog dijaloga posebno između kršćanstva i budizma, bavio se i razumio zen budizam i taoizam tako shvativši da ne postoji religiozni ekskluzivizam i da religiozno sektaštvo i netrepljivost treba biti odstranjeno. Merton se izdigao iznad starog Crkvenog učenja: extra ecclesiam nulla salus -"izvan Crkve nema spasenja"./

Stvaran razlog za trajanost ideja o vješticama je bio da kršćanske vlasti nisu mogle tome dopustiti da odumre, bez priznavanja da je Božja riječ bila pogrešna i da su Božje sluge počinile milione ozakonjenih ubojstava i mučile milijune bespomoćnih ljudi bez razloga. Barbara G. Walker-The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets,1983 /

Sam Bog nema pravo biti tiranin. William Godwin

Bog je ljubav. I onaj tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog u njemu. - - 1 Ivan 4:16 Biblija

Bez ljubavi, dobrohotnost postaje egoizam, a mučeništvo se pretvara u duhovnu oholost. Martin Luther King, mlađi 1929-1968 - baptistički propovjednik USA

Kod religioznog genija, jaka duhovna vjera je tako često vodila direktno do pogubnog fanatizma, do veličanja religioznog ega. . . THE URANTIA BOOK

Tražiti Boga pomoću rituala znači dobiti ritual i u tom procesu izgubiti Boga jer se on skriva iza toga. U drugu ruku, tražiti Boga bez varke, znači uzeti ga onakvim kakav on i jeste, i tako čineći čovjek živi "po Sinu" i biva sami Život. - Oko kojim ja vidim Boga jeste isto oko kojim Bog vidi mene. Moje oko i Božje oko jesu jedno i isto - jedno u viđenju, jedno u znanju, i jedno u ljubavi. - Čovjekovo posljednje i najviše odricanje nastaje kada, zbog Božje svrhe, on napušta Boga. . .-Izađi iz sebe u potpunosti, iz ljubavi prema bogu, a bog će iz ljubavi prema tebi potpuno izaći iz sebe. A kad i jedan i drugi tako izađete iz sebe, ono što ostaje je čisto jedinstvo. - Meister Eckhart 1260-1328 svećenik, mistik-nakon ulaska u dominikan-ski red u mjestu Erfurt, Predavao je i stekao akademsko obrazovanje u Parizu. Eckharta je za herezu optužio nadbiskup Hermann von Virneburg, iako ga je toga razrješio Nicholas od Strasburg-a koji je bio zadužen za dominikanske samostane u Njemačkoj. Ipak, Virneburg je nastavio sa optužbama. Nekoliko Eckhartovih djela je proglašeno herezom koja on nije odbacio. Eckhartovo djelo je nastavilo živjeti u djelima njegovih učenika usprkos poduzetim mjerama od crkvenih vlasti. Eckhartova djela su bila proučavana sa zadovoljstvom onih čitalaca koji su imali sreću da se susretnu sa njegovim djelima. Eckhartove ideje imaju sličnosti sa Taoizmom. Lao Tzu u Tao Te Chingu piše: "Tao koji može biti imenovan nije vječni Tao". Neka djela: Eckhart, M. (1996) Meister Eckhart from Whom God Hid Nothing: Sermons, Writings, and Sayings. / Matthew Fox - Breakthrough: Meister Eckhart's Creation Spirituality, in New Translation, 1980. / Franklin, C. - Meister Eckhart on Divine Knowledge, 1977. / Hollywood, A. - The Soul as Virgin Wife: Mechthild of Magdeburg, Marguerite Porete, and Meister Eckhart, 1995/

Crkva nije podržavala “mistike”, zato jer oni mogu ići pravo Bogu bez da ikada moraju ići kroz Crkvu! /Nepoznat?/

Odnosi duše prema božanskom duhu toliko su čisti da je skrnavljenje tražiti bilo kakvo posredovanje. /Ralf W. Emerson 1803-1882/

Ako sebe ne učiniš jednakim Bogu, ne možeš osjećati Boga. /Anonimni kršćanski mistik, treće stoljeće/

Ti možeš biti siguran da si stvorio Boga u svojoj vlastitoj imaginaciji kada se pokaže da Bog mrzi iste ljude kao i ti sam. /Anne Lamott/

Ratova, holokausta i genocida će biti sve dok se Bog prikazuje i smatra usko-grudnim zakonodavcem, feudalnim gospodarem, ljutim kraljem, vrlo osjetljivim vještim Majstorom? . . . Ali kad ljudska vrsta duhovno odraste, i kada pojedinci steknu osobno iskustvo o Bogu kojega su obožavali sa strahom, oni će spoznati da se veliki dio njihove teologije temelji na noćnim morama. To će biti dan mira. /George Fowler - "Dance of a Fallen Monk"/

Kršćanstvo je još od samog početka bilo vjerski pokret koji se obraćao masama, a tek kada se učvrstilo među višim slojevima, izrasla je kršćanska filozofija. Buddhizam je pak u svojim počecima bio filozofsko učenje o razrješenju. Njegove pristaše bili su većinom plemići i ratnici, ili iz dobrostojeće srednje klase uz nešto brahmana. Tek kada je buddhizam dospio u šire krugove, postao je popularna, narodna religija. . . U osnovi zajednički svim religijama jest metafizički elemenat, nezamjetljiv smrtniku, koji tvori misterioznu osnovu njegova postojanja. Također je svima zajedničko pobožno strahopoštovanje koje čovjek iskušava pri suočenju s tom misterijom, njegova žudnja da je razotkrije, njegovi neprestano obnavljani pokušaji da je objasni konceptualno ili emocionalno, također i njegovo nastojanje da taj misterij učini djelotvornim za svoj svakodnevni život kroz magiju, kult ili etiku. /Prof. dr. H. von Glasenapp-Buddhism and Christianity,-The Wheel Publication,1963./

Ono što su Očevi najviše tražili je bilo njihovo vlastito istinsko ja u Kristu. I da bi ovo učinili oni su u potpunosti odbacili lažno, formalno ja, krivotvoreno pod društvenom prisilom u “svijetu”. Oni su tražili put ka Bogu koji je bio neobilježen i slobodno izabran, ne nasljeđen od drugih koji su to unaprijed označili. Oni su tražili Boga kojega su sami mogli pronaći, ne onoga koji je bio “dat” u određenom, stereotipskom obliku od nekoga drugog. /Thomas Merton - katolički svećenik, mistik/

. . . . Buddha je znao Boga u duhu ali ga nije uspio otkriti u umu; židovi su otkrili Boga u umu ali ga nisu uspjeli spoznati u duhu. Danas, budisti tapkaju u filozofiji bez Boga, dok su moji ljudi tako žalosno zarobljeni strahom od Boga bez spasonosne filozofije o životu i slobodi. Isus - iz, /THE URANTIA BOOK, 1955 - strana 1467/

Ništa ne zaslužuje veći prijezir nego poštovanje koje se temelji na strahu. /Albert Camus 1913-1960./

Religija nije ropski strah od kazne niti vjera u magično postignuće mističnih nagrada u budućnosti. . . Ljudska bića proživljavaju nesavladivu želju da stvore simbole za svoje ograničeno viđenje Boga. Ljudska svijest o moralnom zakonu i njegov duhovni idealizam, predstavljaju sustav vrijednosti - na iskustvenoj razini - koji je teško definirati kroz simbole koje koristite. Kozmička svijest znači prepoznavanje Prvobitnog Uzroka, i jedine, ne-stvorene Realnosti. Bog, Univer-zalni Otac, funkcionira na tri Bogorazine božanskog izraza: /THE URANTIA BOOK-- Suština je oku nevidljiva. Antoine de Saint-Exupery 1900 –1944/

Čovjek je biće svojih navika i običaja, a ne svoje urođene prirode i temperamenta. Jer ono na što se ljudi priviknu, ubrzo njima postaje njihova druga priroda. /Ibn Haldun/

Bog živi u duši svakog čovjeka, On nam je bliži nego mi sami sebi . . . Boga međutim ako Ga uopće ima, tada Ga ima posvuda; na ulici i među ljudima, kao i u crkvi ili pustinji ili u čeliji. Između Boga i mene ne postoji "između". /Meister Eckhart 1260-1328/.

Kakav bi to bio Bog, koji pokreće samo izvani? /J. W. Goethe/

Gdje da idemo tražiti Boga ako ga ne vidimo u našim vlastitim srcima i srcima svakog živog bića. . . Bog je duh i treba biti obožavan u duhu istine.  /Swami Vivekananda 1863-1902/

Da bismo shvatili zbilju-stvarnosti, moraju Bog i čovjek biti Jedno. /Masahara Taniguchi - NECTARIAN SHOWER OF HOLY DOCTRINES/

Putovanje prema Bogu je putovanje duboko u podsvjesno gdje je Bog skriven iznad svakog kipa, slike i misli. /Bede Griffiths – svećenik/

Gladna čovjekova duša odbija da bude zadovoljna s bilo čime osim osobnom realizacijom živućeg Boga. /THE URANTIA BOOK, 1955/

Dok ne pronađeš Boga u svojoj vlastitoj duši, cijeli svijet će ti izgledati besmislen. /Kabir 1450-1518 mistik, Indija/

Bog je istinski Otac i Majka prirode. . . Bog svemogući je naš voljeni Otac, i Bog sva mudrost je naša voljena Majka. /Julian od Norwich 1342-1415 pustinjakinja/

Bog je stvorio sve stvari na takav način da one nisu izvan njega, kao što to ljudi neznalice lažno zamišljaju. Radije, sva stvorenja se kreću prema vani, ali ipak ostaju unutar Boga. /Meister Eckhart/

Dan moga duhovnog probuđenja je bio dan kada sam vidjela - i znala da sam vidjela - sve stvari u Bogu i Boga u svim stvarima. /Metchild od Magdeburga - 1210-1280 dominikanka, THE FLOWING LIGHT OF THE GODHEAD, utjecala na Eckharta/

Ni planine ni oceani ne mogu odvojiti čovjeka od Ahura Mazda (ime za Boga). Jedna zla misao, odvaja od Ahura Mazda. /Zarathustra/

Sav život je Jedno; dakle, ne može postojati Bog i čovjek, niti univerzum i Bog. Bog koji nije u svijetu jeste lažni bog, a svijet koji nije u Bogu jeste nestvaran. Sve stvari se vraćaju Jednom, a Jedno djeluje u svima. /Nyoken Senzaki/

Ljudi me često pitaju kako buddhisti odgovaraju na pitanje: "Postoji li Bogi?" Drugi dan ja sam hodao uz rijeku. . . Odjednom sam postao svijestan sunca koje je sjalo kroz stabla. Njegova toplina, svjetlost, i sve to potpuno slobodno, potpuno besplatno. Jednostavno tu za nas da uživamo. I bez moga znanja, potpuno spontano, moje ruke su se spojile; i shvatio sam da izvodim gassho. I tada mi je sinulo da je to sve što je potrebno: da se mi možemo pokloniti, duboko pokloniti. Jednostavno tako. Jednostavno tako. /Eido Tai Shimano - japanski zen učitelj citirano u "A Deep Bow: Gratitude as the Root of a Common Religious Language" David Steindl-Rast/

Buddhizam je ponekad bio nazivan ateističko učenje i to ili u pozitivnom, povlađujućem smislu (od slobodnih mislilaca, racionalista i drugih) ili mnogo češće u pogrdnom smislu, podjednako kao što se i riječ “bezbožan” upotrebljava kao omalovažujući pridjev. Oni koji upotrebljavaju riječ ateizam, često je povezuju s materijalističkom doktrinom, koja ne zna ništa više od ovog svijeta osjetila i neznatne ugode koju svijet osjetila pruža. Buddhizam nije nešto takvo. Buddhizam se podudara s drugim religijama u pogledu toga da se istinska i trajna sreća ne može naći u ovom svijetu, niti kao što to Buddha dodaje na nijednom višem, no ipak nepostojanom planu egzistencije, kojem se daje ime rajskog ili božanskog svijeta. Ipak, dok su spiritualne vrijednosti spram kojih buddhizam upućuje usmjerene stanju koje transcendira svijet, nibbani, one ne stvaraju jaz između “preko” i “sada i ovdje”. Te vrijednosti imaju čvrsto korjenje u samom svijetu, jer one vode najvišem ostvarenju već u ovom sadašnjem postojanju. /Nanaponika Thera - Buddhism and the God Idea, The Wheel Publication/

Krist, kao Sjedinitelj Istoka i Zapada: ovu je izreku teško prihvatiti ortodoksnom i uskogrudnom kršćanskom svećeniku; to prvenstveno znači da će Krist raditi u najtješnjoj suradnji sa Buddhom dok se to sjedinjenje i rekonstrukcija uistinu ne dogodi. Buddha je blisko povezan sa Kristom u ovome procesu Njegovog ponovnog pojavljivanja, iako On neće biti uključen ili aktivan za vrijeme cijelog perioda Kristovog dolaska, aktivnog djelovanja na zemlji. Kao što ti znaš, On isto tako nije prekinuo svoj kontakt i odnos sa čovječanstvom, iako je napustio svoje fizičko tijelo prije mnogo stoljeća. . . /Alice A. Bailey - THE REAPPEARANCE OF THE CHRIST, 1948/

Velika snaga Buddhizma je u tome što su njegovi sljedbenici slobodni da izaberu istinu iz svih religija; takva sloboda izbora je rijetko obilježavala vjere na Urantia (Zemlji). U tom pogledu je Shin sekta u Japanu postala jedna od najnaprednijih religioznih grupa u svijetu; ona je ponovo oživjela drevni misionarski duh Gautaminih sljdbenika i počela slati učitelje drugim ljudima. Ova voljnost da se uzima istina iz bilo kojeg i svih izvora je uistinu preporučljiva tendencija koja bi se trebala pojaviti kod vjernika za vrijeme prve polovice dvadesetog stoljeća nakon Krista. Sam Buddhizam prolazi kroz renesansu u dvadesetom stoljeću. Kroz kontakt sa kršćanstvom socijalni aspekti Buddhizma su bili mnogo poboljšani. Želja da se uči je bila ponovo potaknuta u srcima redovnika svećenika i njihovog bratstva, širenje obrazovanja kroz cijelu tu vjeru će sigurno biti provokativno za nova napredovanja u religioznoj evoluciji. /THE URANTIA BOOK, strana 1041/

Bog je istinu usadio u samoga čovjeka, tako on nikada neće moći odoljeti zovu vlastite istine jer će mu skrovito šaputati sve dok naposljetku ne shvati kako je svrha njegova života pronalaženje SEBE SAMOGA, BOGA!. . . Učenje koje izlaže učitelj sama je suština, dok je zadatak učenika da istinu približi svima, te je učini razumljivom. Primitivan se čovjek ne može vinuti do vrhunaca duhovnih visina, već se svome Bogu uvijek želi moliti samo u vidljivom i opipljivom obliku. . . Stoga učenici zaodijevaju istinu simboličkim formama koje odgovaraju stupnju razvijeno-sti i duhovne uznapredovalosti naroda. Svete se tajne unutrašnjeg puta ljudske duše simboličkim govorom i obredima prilagođuju postojećim duhovnim zahtjevima. Tako su nastale religije, dogme i obredi koje sadrže učenje, ISTINU, nalik kutiji koja sadrži dragocjeni nakit. . . Religija je tijelo istine. . . . Sve što se rodi, mora umrijeti. Religija je tijelo, a svako je tijelo prolazno i propadljivo. . . Naposljetku, od religija nije preostalo ništa izuzev praznog omota, posude koja je nekoć sadržavala istinu. Omot lišen duha preobraća se u mrtvo tijelo. . . Već znam da je put, koji vodi povratku, odustajanje od razmišljanja, stanje nemišljenja. Onaj tko je pokušao obustaviti tok svojih misli, vjeruje ipak da je to sasvim nemoguće. Pa ipak, moguće je! Kada mi uspije da se iz stvorenog stanja vratim u stvoritelja, za trenutak ću imati doživljaj propadanja u ništa, u prazninu ili, drugim riječima rečeno, osjećaj samo-uništenja. Takvo osjećanje uništenja zapadni su mistici nazivali mističkom smrću. Samo pod uvjetom da doživim mističku smrt, moći ću uskrsnuti, od stvorenoga postati stvoritelj. . . Ovakvo stanje ne može se opisati. Može se samo doživjeti. Indijski ga yogini nazivaju “nirvikalpa-samadhi”, a kršćanski mističari “sveta ekstaza” ili “unio mystica”. /Selvarajan Yesudian - RAJA-YOGA/

Svi mistici govore istim jezikom jer oni dolaze iz iste zemlje. /Louis Claude de St. Martin/

U svijetu privida svako naizgled ima svoju odvojenu egzistenciju, no to je samo iluzija. Istina je, međutim, da je svako biće i svaka stvar jedan ud ili organ istog tijela. U prvobitnom stanju savršenstva, među stvarima je vladala duboka povezanost. . . U trenutku svog prosvjetljenja, mudrac ponovo uspostavlja to rajsko stanje. /J. C. Cooper/

Bio bih sam Bog da su mi srce i um bez želja. /Mir Taqi/

Kad je u čitavom svijetu nastao strašan nered, mudraci i sveci se više nisu pojavljivali. Nije više bilo jedinstva u doktrini. Previše se ljudi zadovoljavalo svojim fragmentarnim viđenjem. To je isto kao i sa ušima, očima, nosem i ustima. Svaki od tih organa opaža ono što opaža, ali među njima nema komunikacije. /Chuang Tzu/

Mi bespotrebno dijelimo život; ako čovjek u sebi ima istinsku religiju, ona se mora ispoljavati u najmanjem detalju života. U drugom svijetu nema ni Hindusa, ni Kršćana, ni Muslimana. . Religija je iznad govora. . . . Istinsko poznavanje religije ruši sve prepreke između vjere i vjere. /Mahatma Gandhi, 1947/

Kičma je put ka Beskonačnom. Tvoje vlastito tijelo je hram Božji. U tvom vlastitom sopstvu treba biti realiziran Bog. Koje god vanjsko mjesto hodočašća ti posjetio, i kakve god vanjske rituale ti vršio, konačno “hodočašće” mora biti unutrašnje. Konačni religiozni ritual mora biti predavanje svoje životne-sile na oltar unutrašnje Božanske-veze. /Paramahansa Yogananda - THE ESSENCE OF SELF-REALIZATION/

Mnoge religije, kultovi, sekte i redovnički redovi poučavaju mnoge različite puteve za realizaciju Boga, ali se svi oslanjaju na pet osjetilnih organa. Kena Upanishad verzija 1:2-9 objašnjava da su naših pet osjetilnih organa aktivirani pomoću Božje moći, tako ne možemo spoznati Boga pomoću tih osjetilnih organa. Promatraj umove svih svjetovnih ljudi. Oni su religiozni, izvana čine mnoge dobre stvari, ali njihov um je neprestano uronjen u materijalni svijet, i postaju sve više rastrešeniji. Kriya Yoga tehnika koju mi poučavamo ne oslanja se na pet osjetilnih organa.  /Paramahamsa Hariharananda - učitelj kriya yoge/

Razboriti i nerazboriti, svi traže da umiru od ljubavi za Njega, bilo u džamiji, hramu, crkvi. Jer je samo Bog Jedan Bog Ljubavi, i Ljubav poziva svih njih, svakoga Svojoj kući. /Sufi izreka/

Crkva je u čovjeku, a ne izvan njega. Ona se sastoji od svih onih koji prepoznaju srce Gospoda Boga i koji od njegova Slova nauče istinu i sami je grade. /Emanuel Svedenborg 1688-1772 mistik - De Caelo et Inferno - O Nebu i Paklu/

Naša sistemska zasljepljenost tek je posljedica predrasude da Bog živi izvan čovjeka. /Gustav Carl Jung 1875-1961- psihijatar/

Stvarna Crkva nije tijelo, nije skup, nije organizacija. . . Postoji samo jedna Crkva - čak je i Isus Krist govorio!. . . Crkva je u tebi, a ne u bilo kakvom papi ili propovjedniku, već unutar sebe!. . . Krist nije čovjek. . . Isus je bio čovjek; Krist je glasnik. . . /Edgar Cayce 1877-1945 “spavajući prorok” - ON JESUS AND HIS CHURCH/

Klasa onih koji imaju sposobnost da promišljaju svoje vlastite misli jeste odvojena nepremostivim ponorom od klase onih koji to ne mogu. /Ludwig von Mises/

Bezpogovorno, u porukama yogija, propovjednika ili filozofa može biti vrijednosti, često dragulja mudrosti ne samo od njih nego i mnogih drugih koji su puno manje usredotočeni na istinu i smisao života. Ali dragulji mogu biti pobrani s planine bez da je ista prvo kupljena. Saslušajte njihove istine, promislite ih i krenite dalje - ono što tražite je zapažanje Sebe, što ste i tko ste. Ova bit Sebe je zamjetljiva samo od vas samih. Što više upijete od učiteljeve spoznaje, to putujete dalje od Sebe. Nijedan učitelj, mistik ili filozof, svećenik, Papa, yogi, psiholog, guru, vidilac ili metafizičar nije nikad imao prirođenu kvalitetu više svijesti - više od vas samih. Svijest, kao potpuno doživljena kvaliteta osjećanja okružujuće Stvarnosti, nije promjenjiva kvaliteta kao snaga mišića ili inteligencija. Svjesnost je nasljedna osobina onoga što vi jeste. /Thomas Daniel Nehrer - THE ESSENCE OF REALITY/

U najdubljim duhovnim praksama, otkrivamo da su čista svjesnost i čista ljubav nerazlučivi. /Thomas Keating/

Nema ništa tako moćnije od ljubavi i misli, nikakve institucije, nikakve vlade, nikakvi “izmi”, nikakva sveta pisma, nikakvo oružje. . . ljubav i misao jesu jedini izvori moći. /Vinoba Bhave/

Um je izmislio i religiju i dinamit da zaštiti ono što smatra svojim najboljim interesima. /U.G. Krishnamurti/

Sve religije su utemeljene na strahu mnogih i domišljatosti nekolicine. /Marie Henri Beyle 1783-1842/

Hramovi, crkve, džamije, pagode, itd. predstavljaju dječije vrtiće ili predškolske razrede. To je kao učenje abecede. Te stvari su potrebne. Ali ako ostaneš na istom nivou, učeći samo abecedu, bez ikakvog napredovanja, to je vrlo loše. Tada život nema nikakvog smisla. Dakle, moraš napredovati. Moraš se uspinjati. /Swami Narayananda - THE SECRETS OF MIND-CONTROL, 1954/

Ono što ja znam o božanskim naukama i Bibliji. Ja sam to naučio u šumi i na poljima. Ja nisam imao drugih Učitelja osim bukava i hrastova.  /Sveti Bernard od Clairvaux 1091-1153/

Ja sam neobrazovana smrtnica i nisam vična stvarima vanjskog svijeta, već sam podučavana iznutra, preko svoje duše. /Hildegarda od Bingena nadstojnica dominikanskog samostana, iz pisma 1146 godine Svetom Bernard od Clairvaux/

Nisu me prosvijetlile ni riječi, ni mudraci, ni boje, ni zvuci. Kada sam ugasio svijeću i krenuo na počinak, odjednom sam u sebi otkrio svitanje. /Vang Vei/

Budući da kršćanstvo i ostale velike religije nisu kompatibilne sa znanošću, čovjek će svoje emocionalno-duhovne težnje zadovoljiti u umjetnosti. Nedjeljnu crkvu zamjenit će nedjelja na poljima suncokreta, pokušavajući uhvatiti istančane molitve cvijeća bojom i strastvenom razigranošću Van Gogha. /David Goodman Croly, američki vizionar/

Sve religije potvrđuju tri osnovne stvari, svijet, dušu i Boga. Samo jedna Stvarnost Sebe manifestira kao troje. netko može kazati: "troje je uistinu troje" samo dok traje ego. Dakle, spojiti se sa svojim vlastitim bićem, gdje je "ja", ego mrtav, jeste savršeno stanje. . . Vidjeti grešku kod drugoga jeste vidjeti svoju vlastitu grešku. Diskriminacija između pravog i krivog jeste porijeklo grijeha. Vlastita greška se odražava izvani i pojedinac u neznanju to drugome pripisuje. . . Blagoslov je u tebi. Ako je to nešto izvanjsko, onda je beskorisno. Blagoslov je Sopstvo. To nije nešto što se može dobiti od drugih. Sve što je potrebno znati jeste ono što postoji u tebi. Ljudi govore o božanskim vizijama, a ipak ih različito opisuju sa vidiocem na sceni. Čak i hipnotizer može učiniti da netko vidi čudne scene i fenomene, koje ti smatraš trikovima i obmanama, dok ovo prije navedeno veličaš kao Božansko. Zbog čega ova razlika? Činjenica je da su sva viđenja nestvarna, bez obzira da li dolaze od osjetila ili uma kao čisti pojmovi. Ovo je istina. /Swami Rajeswarananda - Tako je govorio  Ramana Mahariši (Ramana Mahariši 1879-1950)/

Meditacija je put ka totalnom preobražaju čovjeka. Čovjek je uhvaćen u principima i ideologijama koje ga sprečavaju da prekine sa sukobom između sebe i drugih. Ideologija nacionalnosti i religije i tvrdoglava nepopustljivost njegove vlastite taštine uništava čovjeka. /Jiddhu Krishnamurti 1895-1986/

Istina je vječna. Čovjek je može opaziti; on je ne može stvoriti. Jednom kada je njegovo opažanje dovoljno izoštreno da shvati Apsolutnu Istinu, on će sudjelovati u stvarnosti u kojoj su svi oni koji su dosegli tu viziju. Velike religije su došle čovjeku iz ovih predjela. Veliki duhovni učitelji u svim vremenima su govorili iz te vizije. To su svjetovni ljudi sve iskvarili, uključujući i religije, sa svojim personalnim predras-udama - jer oni vide to kroz filter svojih vlastitih ideja i emocija. Napor velikih učitelja je uvijek da vrate čovjeka nazad centralnim, vječnim stvarnostima. Ako čovjek previše zastrani prema jugu, oni mu onda kažu da ide prema sjeveru. Ako on onda stvori dogmu o kretanju prema sjeveru, prekomjerno zastranjujući u tom smjeru, onda mu oni kažu da mora ići na jug. Oni kojima je bilo rečeno da idu na jug će se svađati sa onima drugima kojima je bilo rečeno da idu na sjever; ali samo zato jer su obe grupe slijepe za činjenicu da je sve što su njihovi učitelji htjeli da oni urade je bilo da pronađu duhovni “ekvator” centar njihovog bića. To je ovo učenje koje sadrži istinsku tradiciju religije; to je samo zbog ovog razloga da veliki učitelji podržavaju stare tradicije. /Donald Walters - 14 STEPS TO PERFECT JOY/

Ljudi oblikuju svoga Boga u skladu sa vlastitim shvaćanjem. Oni prvo naprave svoga Boga i nakon toga ga obožavaju. /Oscar Wilde 1854-1900/

Mnogi religiozni sistemi čovjeka potječu od formulacija ljudskog intelekta, ali Božja-svjesnost nije dio takvih groteksnih sistema religioznog ropstva. /urantia.org/

Naravno da je bilo nemoguće da gnostici i dogmatičari dugo egzistiraju bez sukoba. Jer dogma je zasnovana ili na strahu ili želji za nagradom, a gnoza je široko znanje, koje objedinjuje zapažanja što ih omogućuje razum, i mudrost koja dolazi iz srca. . . Svaka "službena" religija, a to govorimo i o današnjim, kao i onima iz prošlih vremena, često grubo obračunava sa svojim pripadnicima koji gorljivo naginju misticizmu. Ideološke razlike između "iniciranih'' i ostatka, koji to nije, često rezultiraju dubokim podjelama. Nemogućnost da se prihvati pravo na različitost onih koji su svoje znanje i vjeru obogatili izravnom spoznajom božanskog principa, često je bila uzrokom tragičnih nesporazuma. Kršćanstvo nije nikakav izuzetak. /Bretell –Profesor/

Je li vjera u Boga neophodna na spiritualnom putu? Nije neophodna. Ali neophodna je vjera ili povjerenje u sebe, vjera u Istinu i ljubav prema Istini. Potreban je istraživački um da se osobno vidi, provjeri, utvrdi. Potrebna je izvjesna vjera da bi se započelo. Naučnik također počinje s nekim uvjerenjem. On vjeruje da je istina skrivena u prirodi i on se upušta u potragu za njom. Zato, da bismo počeli istraživanje moramo unaprijed vjerovati da je svijet smislen. . . Ne može se doživjeti Boga u nebu, ali svatko može doživjeti Boga u sebi: “Kraljevstvo je nebesko u vama”. /Swami Ranganathananda - nadstojnik Ramakrišna ašrama, intervju iz Phoenix magazina 1982./

Taoizam je put oslobođenja, do njega se nikad ne dolazi putem revolucije, a po zlu je čuveno da većina revolucija uspostavlja još goru tiraniju od one koju uništava. Biti slobodan od konvencije ne znači odgurnuti je s prezirom, već ne dopustiti da te ona zavara. To znači biti sposoban da je iskoristiš kao instrument, umjesto da budeš iskorišćen. Zapad nema priznatu instituciju koja bi odgovarala taoizmu, pošto naša hebrejsko-kršćanska tradicija izjednačava Apsolutno-Boga sa moralnim i logičkim redom konvencije. To je skoro najveća društvena katastrofa, jer time se društveni red opterećuje pretjeranim autoritetom, a to traži baš onakve revolucije protiv religije i tradicije koje su tako karakteristične za povijesti Zapada. Jedna je stvar osjetiti da smo u sukobu sa društveno sankcioniranom konvencijom, a sasvim druga sa samim korjenom i osnovom života, sa samim Apsolutom. Ovo zadnje osjećanje stvara osjećanje krivice koje je toliko izopačeno da mora dovesti bilo do pobijanja sopstvene prirode, ili do odbacivanja Boga. Kako je prva od ovih mogućnosti na kraju krajeva nemoguća - kao kad bismo žvakali sopstvene zube-druga postaje neiz-bježna, gdje takva olakšavajuća sredstva kao što je to ispovjed postaju nedjelotvor-na. /Alan Watts 1915-1973 kršćanski svećenik, napustio crkvu - THE WAY OF ZEN/

Svaka duša mora ispuniti svoju vlastitu sudbinu. Ona nije “spašena” pokajanjem (ispovjedanjem) drugom čovjeku koji to za nas obavlja, već poticajem Krista. Nema veće usluge koja se može drugome učiniti do potaknuti ga da pronađe i slijedi svoje unutrašnje vlastito svjetlo - najveća usluga koju roditelji i učitelji mogu pružiti maloj djeci jeste da im pomognu da otkriju to svjetlo i žive po njemu. . . Zbunjujući zahtjevi modernih psiholoških ideja, ortodoksnih religioznih uvjerenja, i brzo razvijajuće nauke prosječnu osobu ostavlja u labirintu zagonetki, što JE ispravno činiti ili u što vjerovati. Da bi se pronašlo unutarnje svjetlo - jedini istinski vodič kroz labirint znanja i argumenata. . . zahtijeva svakodnevnu disciplinu za koju su samo neki spremni. To znači ostavljanje vremena za tihu meditaciju i kontem-placiju. To znači povlačenje iz dnevne buke, povlačenje u svetište najunutarnijeg bića, i uz pomoć napora volje i težnje smiriti sve misli i želje vanjskog svijeta. /Joan Hodgson - WHY ON EARTH, 1979 (učenje White Eagle)/

Temelj budizma i kršćanstva, kao i ostalih velikih svjetskih religija, jest uvjerenje da nam treba smanjiti vlastitu sebičnost i služiti drugima. /Dalaj Lama/

Ja tebe volim kada se klanjaš u džamiji, klečiš u svome hramu, moliš u svojoj crkvi. Jer ti i ja smo sinovi jedne religije, a to je duh. /Kahlil Gibran -THE VOICE OF THE POET/

Istina je jedna; ljudi je nazivaju različitim imenima. /Indijski sveti spisi/

Da bi spoznali religiju neke osobe ne trebamo slušati njeno propovjedanje vjere, nego moramo pronaći njeno obilježje netolerancije. /Eric Hoffer/

29. kolovoza 2009.

Odabrao: Bajro Sarić

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute