RELIGIJA I ZBILJA

Spektar - Društvo

 

 

Religija je glavno oružje u ratu protiv stvarnosti. /Nepoznat?/

U crkvama uvijek ima izuzetaka pojedinaca koji osjećaju da moraju živjeti vjeru koju propovijedaju. Sljedi članak iz novina. "U zoru 6. 10. 2002 tri časne sestre dominikanke, Carol Gilbert (55), Ardeth Platte (66) i Jackie Hudson (68) su prova-lile u "November 8" vojnu bazu američkog interkontinentalnog nuklearnog rake-tnog sustava Minuteman. . . Optužnica ih tereti za povredu i ometanje nacionalne obrane, uništavanje državne imovine. . . Mogu dobiti do 30 god. zatvora. Prije 2 godine oštetile vojni avion u bazi Peterson. Sestra Ardeth: "Ovo nuklearno oružje pištolj je uperen u glave Božjih ljudi u cijelom svijetu. Ne možete čekati dok ono bude upotrebljeno. Morate zaustaviti zločin prije nego što bude počinjen".-"Dugo sam bio zapanjen činjenicom da ljudski rod još uvijek nije shvatio bankrot nasilja i ubijanja. Nasilje je uvijek, bilo, jest i bit će - bankrot, nečovječnost i zločin. Uvijek!" Philip Berrigan - svećenik, isusovac izjava u listu Baltimore Sun desetak dana prije smrti u 79 godini. Prije godinu dana izašao iz zatvora nakon 30 mjeseci kazne zbog oštećivanja vojnog aviona Warthog prilikom antiratnog prosvjeda. To je objasnio: "Čitao sam proroštvo Izaijino, Drugo poglavlje. . . Ono govori o pretvaranju mače-va u plugove i kopalja u srpove. To je Božja riječ nama. Ona govori da će doći vrijeme mira, kada će svi narodi to činiti, uništavati oružje i neće se više obučavati za rat". Brat Daniel, svećenik se pridružuje 1964, provaljuju 1968 u mobilizacijski ured u Catonsvilleu, spalili mobilizacijske liste. U Baltimoru osnivaju nekonfesional-nu udrugu za otpor nasilju, Jonah House, a 1980 i anti-ratni pokret Plowshares. Dobro razmislite o ovim riječima, tražite uzrok svakog zla koje možete zamisliti i slijedite mu korijen unazad, sve do početka i rješit će te trećinu problema zla. Sada ću vam pokazati najveći i najvažniji uzrok gotovo dvije trećine zala koja pritiskuju čovječanstvo - od kada je ovaj uzrok stekao veliku moć. To je klasa svećenstva u bilo kojem obliku se to posmatralo i u bilo kojem narodu. U onoj varljivosti koju čovjek smatra svetom, treba tražiti izvor mnogih zala, tog velikog prokletstva za čovječan-stvo. Pogledajte Indiju, kršćanstvo, islam, židovstvo i fetišizam! To je svećenički bezobrazluk, koji je i Boga učinio pred ljudima tako strašnim. Religija je od čovjeka napravila sebičnog pobožnjaka i fanatika, protivnika svih ljudi izvan svoje sekte, a nije ga istovremeno učinila boljim ili moralnijim. Vjera u Boga ili Bogove je pretvorila dvije trećine čovječanstva u robove onih koji su ga razočarali svojim pogrešnim obećanjem da će ga spasiti. Nije li čovjek uvijek spreman da izvrši svako zlo, ako mu se kaže da Bog ili bogovi zahtijevaju takav zločin? Irski, italijanski ili slovenski seljak dobrovoljno će se žrtvovati i radije će sam gladovati, odnosno dopustiti da gladuje njegova porodica i da ista bude bez odjeće, samo da nahrani svoga “oca” ili “popa” i da ga oblači._Dvije tisuće godina Indija je stenjala pod teretom kasta, dok su se jedino Brahmani (svećenstvo) tovili od bogatstva te zemlje. Još i danas kršćani i muslimani režu jedni drugima grkljane, da bi uveličali svoju pripadnost. Zapamtite: većina ljudske bijede neće se smanjiti, sve dok onaj bolji dio čovječanstva ne zamjeni pogrešno shvaćene oltare svojih Bogova - Istinom, moralom i sveobuhvatnom Ljubavlju. . . . U današnjem svijetu, bilo u njegovom kršćanskom, muslimanskom ili paganskom dijelu, ljudi se ne obaziru na pravednost, a čast i milosrđe su nestali. Ideja o osobnom Bogu, čijoj je vlasti bio prepušten svijet, a naročito kršćanstvo tokom dvije tisuće godina, pokazala se sa svim na njoj zasnovanim političkim i socijalnim sistemima, kao greška. Svako zna da potpuno odstupanje od autoriteta jedne sveprožimajuće Snage ili zakonitosti, koju svećenstvo naziva Bogom, a filozofi su nazivali Budom, Božanskom Mudrošću i prosvjetljenjem odnosno Teozofijom, znači istovremeno napuštanje svih ljudskih zakona. Kada budu oslobođene od tereta dogmatskog tumačenja, ličnih naziva, personifikovanih predstava i plaćenog svećenstva, temeljne nauke svih Religija pokazat će se kao JEDNA JEDINSTVENA CJELINA. K.H. - Pisma, dijelovi iz THE MAHATMA LETTERS TO A.P. SINETT (originali se nalaze u muzeju u Londonu) koje je A.P. Sinett primio 1882 godine u Simli tretira uzroke zla u svijetu. Neobično oštre riječi Mahatme K.H. upotrebljene u ovom pismu protiv organiziranih religija, možda će neugodno djelovati, jer su religije bezuslovno onaj činilac u životu čovječanstva, koji treba da poveže čovjeka sa Vječnim Praizvorom njegove suštine i time ima na njegov život uzdižuće, prosvjetljavajuće i oslobađajuće djelovanje. Povijest nam dokazuje da su čovjekova želja za vlašću i njegovi nedostaci iskrivili i ponizili uzvšenu misiju religije, tako da oni periodi na koje se odnose Učiteljeve optužbe preovladavaju u povijesti većine organiziranih religija. Mi uvijek Boga činimo sudionikom, da tako ozakonimo svoju vlastitu nepravdu. /Henry Frederic Amiel 1821-1881/

Prirodno, religije su se degenerirale. Mnoge religiozne vođe i svećenici su postali samo propagandisti. Oni teže imenu i slavi. Oni žele da povećaju broj svojih sljedbenika bez imalo brige za njihov moralni razvitak. Oni pribjegavaju svim podlim načinima djelovanja i postaju sebični i netolerantni. Ovakvi svećenici i vođe krivo vode svoje sljedbenike i pretvaraju ih u zadrte pristaše. Vrana voli svoje mlade, i sa zadovoljstvom žrtvuje svoj život za njih kada su u opasnosti; ali ista vrana nemilosrdno raskomadava mlade od drugih ptica, bez obzira koliko god one mogle biti lijepe. Isto tako, ovi licemjerni svećenici i njihovi sljedbenici ne osjećaju ni najmanju simpatiju i toleranciju prema sljedbenicima drugih sekti, bez obzira koliko god oni mogli biti dobri i plemeniti. Oni su zaboravili stvarnu svrhu i cilj religije. Oni su zanemarili poruke svojih osnivača. To je samo zbog nedostatka moralnog razvitka ljudi i nedostatka moralnosti u njihovom ponašanju da u ovom svijetu postoji tako mnogo krvoprolića u ime Boga i religije. Ako bi sve različite religiozne sekte obratile posebnu pažnju na moralnost, i njihovi svećenici i sljedbenici sebe učinili savršeno moralnim, cijeli svijet bi mogao biti pretvoren u pravi raj. Ali na nesreću! iako različite religije teže istom cilju i idealima, i imaju izvršiti istu misiju - sve one su na vrlo ružan način promašile jedan vodeći princip života-potrebu za striktnim pridržavanjem pravila moralnog ponašanja za ljudsku dobrobit, mir i napredak. Isto je istinito za različite vlade u svijetu. - - /Swami Narayananda - THE SECRETS OF MIND CONTROL, 1954./

Ljudska bića su urođeno ljubazna, kada njihovi umovi nisu poremećeni i njihova vizija oštećena lažnim učenjima bilo kojeg sebičnog interesa, političke propagande, i rasnih ili religioznih uvjerenja. /Alice Bailey - ESOTERIC PSYCHOLOGY II, 1942/

RELIGIOZNI LJUDI SU SE TAKO ČESTO lažno predstavljali kao da imaju za sve odgovore. Oni su smatrali da su njihovi zadaci bili da uvjeravaju, da prisiljavaju, da izjednače razlike i možda čak da nametnu istoobraznost, da svi misle isto. Uistinu, postoji nešto od Velikog Inkvizitora kod većine religioznih ljudi. Ali kada religija počme zastrašivati i neprimjetno manipulirati, onda postaje neduhovna jer je prvi dar Duha, koji se stvaralački kreće u čovjekovoj prirodi, sloboda i iskrenost. /John Main -WORD INTO SILENCE, 1980/

. . . htio bih istaknuti da svrha religije nije izgradnja prelijepih crkava i hramova, već njegovanje pozitivnih ljudskih svojstava kao što su tolerancija, velikodušnost i ljubav. /Dalaj Lama/

Sve do sada je cijela ljudska povijest bila samo neprekidno i krvavo žrtvovanje miliona jadnih ljudskih bića u čast nekih nemilosrdnih apstrakcija: Boga, zemlje, državne moći, nacionalnog ponosa, povijesnih prava, političke slobode, javne dobrobiti. /Mikhail Bakunin  BOG I DRŽAVA/

Isto tako samo ustrojstvo "muške-dominacije" u Crkvi i vladinim strukturama je došlo u pitanje, i općenito je shvaćeno da stare doktrine duhovne kontrole i teritori-jalnog upravljanja nisu djelotvorne. Sve više i više ljudi traga za originalnim nezakrčenim korjenima svoje vjere, i za svojom svrhom u društvu. Oni traže djelotvornije oblike administracije da bi pobijedili tako-očito-tonjenje u društveno i moralno propadanje. /Laurence Gardner - BLOODLINE OF THE HOLY GRAIL -The Hidden Lineage of Jesus Revealed, 1996/

Kakva god bila greška koju učine pojedinci, nema sumnje da je osnovni princip vjere koju oni ispovjedaju moć, . . . . /Inazo Nitobe 1862-1933 - BUSHIDO -The Soul of Japan/

Ljubav ne dominira, ona oplemenjuje. /Johann W. Goethe/

Ili kao što Ivan govori u svome Evanđelju: “Bog je toliko volio svijet da mu je poslao jedinog rođenog Sina”; tu se ne kaže Bog je volio neke ljude - kršćane, kršćane ili bijelce, već Bog je toliko volio svijet. U stvorenome ima Božanstvenosti i stvoreno nas poziva da odbacimo militarizam. . . Ti znaš da kada civilizacija ili kultura zanemari misticizam, a religije ga zanemaruju - kao što je to zanemarivala i naša religija stoljećima - što se onda događa, nastaju sve vrste pseudomisticizma: nacio-nalizam, fašizam, rasizam. . . sve su ovo oblici lažnog misticizma. Što je svima njima zajedničko? - nedostatak osjećaja za pravdu. . . nacionalizam, militarizam, fašizam, potrošački mentalitet, fundamentalizam, rasizam. . . sve je to pseudomistično. . . - Činjenica je moji prijatelji, da sam ja uvjeren, da ono što nazivamo Kršćanstvom, nije ni 10% od novosti koje je Isus došao saopćiti ljudskoj vrsti. Ni 10% . . . !  /Mathew Fox - bivši dominikanski svećenik, ima magisterij iz filozofije, teologije i doktorat iz duhovnosti, od Katoličkog Instituta iz Pariza je dobio summa cum laude. Danas direktor Institute in Culture and Creation Spirituality at Holly Names College u Kaliforniji. Skraćeno iz njegovih govora - Četiri puta kreativno - usmje-rene duhovnosti . Njegova najpoznatija knjiga - ORIGINAL BLESSINGS, 1983./

Boji li se institucionalno Kršćanstvo moguće opasnosti, ili čak propasti tradicionalnog svećenićkog autoriteta ako bi Isus iz Galileje bio ponovo uspostavljen u umovima i dušama smrtnih ljudi kao ideal osobnog religioznog življenja. Uistinu, društvena reorganizacija, ekonomska transformacija, moralna obnova, i religiozna revizija Kršćanske civilizacije bi bila temeljita i revolucionarna ako bi živa religija Isusa odjednom potisnula teološku religiju o Isusu. /THE URANTIA BOOK/

Čovjek nije nikada bio spašen od teologije, jedino življenjem po Kristu, i kroz probuđenu svjesnost o Kristu u svakom ljudskom srcu. /Alice Bailey/

Otkad je Isus iz Nazareta hodao ovom Zemljom, čežnja za prakršćanskim putem u Kraljevstvo nutrine više nije ugašena, iako je rimska crkva vrlo brzo izgradila kraljevstvo vanjštine i silom nametnula svoj sustav ljudima širom svijeta. Uvijek iznova našli su se u, a prije svega izvan rimsko-katoličke institucije, veliki pojedinci, mistici i proročki ljudi ili cijeli pokreti koji su htjeli razbiti prisilni sustav izvršava-nja svjetovne i duhovne vlasti, krutih dogmi i represivne hijerarhije, da bi se vratili u prakršćansku struju Nazarečanina. /Christian Sailer - RATOVANJE ZMIJE I DJELOVANJE GOLUBA/

Ako nas je Bog stvorio po Svojoj slici mi smo mu sigurno uzvratili komplimentom. /Francois Voltaire 1694-1778/

Najgori su licemjeri koji nastupaju kao moralni stupovi društva. /Oscar Wilde/

Nikada nije kasno odbaciti predrasude, ni jedan način razmišljanja ili činjenja, bez obzira kako drevan bio. Ne može se vjerovati bez provjere. /Henry D. Thoreau 1817-1862/

Religije su druga grupa koja u potpunosti podržava državu. U mnogim zemljama svijeta religiozne vođe nemaju stvarni utjecaj na djelovanje vlade (naravno da imaju moć nad svojim sljedbenicima). . . Svećenici isto tako ljudima govore da budu poslušni i nasilni u ime države. To je počelo u Prvom svjetskom ratu kada je sa oltara ženama propovijedano da rade u tvornicama municije, a muškarcima da ratuju. Oni im govore da bilo koji rat koji njihova vlada vodi jeste pravedan. Od sljedbenika Isusa ne možemo očekivati ovakvu vrstu ponašanja.  /Derrick A. Pike - CREATING PEACEFUL PEOPLE, 1989 Organizirana religija: Svjetska najveća piramidalna shema. Bernard Katz/

Pogledaj svećenike u crkvama, hramovima i džamijama - oni poučavaju i propovjedaju, uopće ne znajući ono što govore. Oni uopće nisu svjesni onoga što rade, oni su aparati za diktiranje! Oni su učili, ali nisu spoznali. Oni su studirali, ali oni nemaju svoje vlastite oči; njihova srca su mrtva kao i onih kojima oni propovjedaju. Njihovi umovi mogu biti više njegovani, ali su njihova srca bolesna kao i bilo koga drugoga. Crkve, hramovi i džamije su pune onih ljudi za koje je vjera postala tiranija, onda ti to ne otvara oči već te zasljepljuje. .  Zapamti, sumnja i vjera su kao dva krila. Koristi oboje, ali ti nisi ni jedno od toga.  /Osho 1931-1990 - WORDS LIKE FIRE - Discoursis on Jesus, 1976/

Najveća šteta koju su takozvane religije učinile čovječanstvu jeste da su sprječavale čovječanstvo da pronađe pravu religiju. Sve religije svijeta su uvjetovale ljudski um od samog djetinjstva da vjeruju, da religija u kojoj su rođeni jeste istinska religija. /Osho - I TEACH RELIGIOUSNESS NOT RELIGION/

Čuvaj se lažnog znanja, ono je daleko opasnije od neznanja. /Bernard Shaw/

Kada teologija upravlja religijom, religija umire; ona postaje doktrina umjesto život. /THE URANTIA BOOK, 1955/

Neka pitanja koja su postavljali duhovni ljudi i u, i izvan crkava i svim vjerama, se mogu ovako izraziti: - Zašto crkva nije bila sposobna da spriječi preveliko ispoljavanje zla, koje se ispoljavalo u toku posljednjeg svjetskog rata? - Zašto se religija pokazala nepodobnom za ispunjavanje potreba čovječanstva? - Zašto su se mnoge religiozne vođe svijeta pokazale nesposobnima da pomognu u rješavanju svjetskih problema? - Zašto, kao predstavnici Božje Ljubavi - kršćanski učitelji nisu bili sposobni da zaustave besprimjeran porast mržnje u današnjem svijetu? - Zašto istočni religiozni učitelji, čuvari duhovne psihologije i umjetnosti individualnog samorazvitka, nisu bili sposobni da tu mudrost primjene u spašavanju svojih ljudi od gladi, siromaštva i degradiranog življenja? - Zašto mnogi mladi ljudi odbijaju da idu u crkvu i nemaju interesa da prihvate doktrine koje im se predstavljaju za njihovo vjerovanje? Zašto nastaju mnogi novi kultovi i privlače ljude odvlačeći ih od ortodoksnih organizacija religiozne prirode? - Zašto se na zapadu sve više pažnje pridaje istočnim teologijama, raznim jogama, budističkim učenjima i istočnim vjerama? - Što je pogrešno sa našim predstavljanjem duhovnih stvarnosti i stoljetnim istinama? Na sve ovo se mogu dati mnogi odgovori. Najvažniji odgovor je da PREDSTAVLJANJE BOŽANSKE ISTINE, onako kako su to predstavljale crkve na zapadu i učitelji na istoku, NISU PRATILE BRZINU SA KOJOM SE RAZVIJAO LJUDSKI DUH. Isti stari oblici riječi i ideja se još tako često predstavljaju ljudima, i one ne zadovoljavaju njihov um, niti zadovoljavaju njihove praktične potrebe u tako teškim okolnostima u svijetu. Od njih se traži da vjeruju bez postavljanja ikakvih pitanja, a ne da išta razumiju, od njih se traži da prihvate interpretacije i uputstva drugih ljudskih umova, koji tvrde da razumiju i posjeduju istinu. To nije zlo koje u današnjem svijetu tako žestoko ometa otkriće i sprečava razvitak duhovnog života - već je to neuspjeh religioznih organizacija širom svijeta da sačuvaju istinu u svojoj čistoći, i odstrane fanatičke ideje, da bilo čija individualna interpretacija istine mora biti jedina ispravna. U jeziku kršćanstva: DANAŠNJA CRKVA JE POKOPALA KRISTA I STIJENOM TEOLOGIJE ZATVORILA GROB. Sa ovime se ne misli napadati kršćanstvo. Kršćanstvo se ne može s pravom napadati: ONO JE IZRAZ - U SUŠTINI, IAKO JOŠ NIJE U POTPUNOSTI STVARAN - BOŽJE LJUBAVI, POSVUDAŠNJEG U NJEGOVOM STVORENOM UNIVERZUMU. Crkva je samu sebe izložila napadu, i masa razboritih ljudi je toga svjesna, nesreća_je u tome što su ti razboriti ljudi još uvijek u manjini unutar samih crkava. Ipak, to je razumna manjina koja će jednom postati većina, i ubrzati propast crkvenjaštva i otpočeti širiti istinsko Kristovo učenje. Postavlja se pitanje da li bi se Krist osjećao kao kod kuće u crkvama ako bi On ponovo hodao među ljudima. Rituali i ceremonije, pompa i crkvena odjeća, svijeće i zlato, srebro, hijerarhijski red popova, kardinala, nadbiskupa, kanonika i župnika, pastora i svećenika izgleda da bi imao malog interesa za jednostavnog Božjeg Sina, Koji - kada je bio na zemlji - nije imao gdje da položi Svoju glavu. Kako gladna djeca svijeta mogu biti spašena kada se upućuju molbe za novčane priloge za izgradnju katedrala i crkava, dok su u mnogim dijelovima svijeta postojeće crkve prazne? Kako se mogu zadovoljiti duhovne i intelektualne potrebe ljudi kada se u teološka sveučilišta šalju mladi ljudi koji su pretežno ukopani u prošle interpretacije, da vode čovječanstvo? Zar nije moguće da Krist smatra odvojeni život crkava i oholost teologa pogrešnim i nepoželjnim, koji svijet dijele (kao što to oni i čine) na vjernike i nevjernike, na kršćane i pogane, na tako zvane prosvijetljene i takozvane zatucane - što je tako suprotno svemu onome što je On Sam smatrao i vjerovao kada je rekao: "Ja imam druge ovce koje nisu u ovom toru". (Ivan X:16) Predstavljanje religioznih istina u prošlosti je sprečavalo razvitak religioznog duha, teologija je čovječanstvo dovela do samih vrata očaja, fini cvijet Kristovog života je bio spriječen da raste, i bio je sputan u mračnim pećinama čovjekovog razmišljanja: fanatičko prianjanje za ljudske interpretacije Kristovog življenja je uzelo korjena, milioni knjiga su zatrle Kristove žive riječi, argumenti i rasprave svećenika su odstranile svjetlo koje je donio Buddha, i Božja ljubav koja je bila otkrivena kroz Kristov život je bila zaboravljena dok su se ljudi međusobno svađali oko značenja, fraza i riječi. U međuvremenu je čovjek očajavao, gladovao, patio, tražio pomoć i savjete, i na kraju nezadovoljan izgubio vjeru. Danas su ljudi svagdje spremni za svjetlo, oni očekuju novo otkriće i volju providnosti-čovječan-stvo je danas toliko napredovalo na putu evolucije, da ti zahtjevi i očekivanja nisu izraženi samo u smislu materijalnog poboljšanja, već i u izrazima duhovne vizije, istinskih vrijednosti i ispravnih međuljudskih odnosa. . . Poziv kršćana za duhovnom pomoći, poziv budista za duhovnim prosvjetljenjem, poziv hindusa za duhovnim razumjevanjem - zajedno sa pozivom onih koji imaju ili nemaju vjere - svi ti pozivi moraju biti odgovoreni. Zahtjevi čovječanstva dopiru do Njihovih ušiju - i Krist i Njegovi učenici nemaju sektaških skrupula - u to možemo biti sigurni. . . . Svećenstvo treba da ima na umu, da je ljudski duh veći nego sve crkve i viši nego njihovo učenje. U dugom hodu, taj će ljudski duh njih pobijediti i trijumfalno ući u Božje Kraljevstvo, ostavljajući ih daleko iza sebe, sve dok i oni sami ne uđu kao ponizni dio mase ljudi. /NOVA SVJETSKA RELIGIJA tekst prilagođen iz knjige Alice Bailey - PONOVNI DOLAZAK KRISTA/

Ja sam protiv onih koji misle na svjetovne ciljeve i zadovoljavaju se proučavanjem nekoliko vjerskih knjiga. Oni se raduju osobnom uspjehu i neuspjesima drugih. U ime vjere, oni gomilaju bogatstvo i počasti koliko mogu, nadjevaju sebi sveta imena i oblače žute ogrtače. Uvijek ću biti protiv takvih. Ali, znaj, postoje oni čiji su duša i vladanje čisti, bez obzira kakve ogrtače nose, sljede istinsku Dharmu (Duhovni Zakon). Njih smatram svojom braćom u vjeri. - - Milarepa 1052-1135 - Tibetanski jogin, pjesnik i čarobnjak

Osjećajući moju odbojnost prema njemu, duh (zao, op. prev.) se smirio i rekao: “Postoji moć u religiji. Ako se netko uzdigne u vrh religije, onda je to moć. Ova religiozna moć može kontrolirati mase, i ova moć te može dovesti bliže Bogu”. “Ako religija nekoga čini snažnim”, ja sam rekao, “onda nema potrebe da postoji kontrola. Ako nema potrebe za kontrolom, onda nema potrebe za moći. Samo Stvoritelj može dati moć, ali samo moć za čistu svrhu. Ne može crkva, hram ili religiozni kult bilo kome dati tu moć. /Tom Brown Jr. - THE QUEST, 1991/

Tri glavne monoteističke religije, kršćanstvo, islam i judaizam, općenito pretpostavljaju da zakoni koji su potrebni da omoguće većoj grupi ljudi da zajedno žive kao društvo bi trebali blisko slijediti principe njihove religije. Ovo je postalo vrlo problematično sa širenjem literalnog fundamentalizma u sve tri religije. . . Sada mi je postalo jasno koliko je opasno kada je pojedincima data ili kada oni uzurpiraju moć nad drugima izvan svjetovnog okvira. Oni počinju djelovati kao da su njihova uvjerenja univerzalna sila - i da su oni posrednici te sile. - - Richard Hilken -The Friend - kvekerski časopis, 1998

Živu poruku Isusa Krista, prikupili su Njegovi sljedbenici, nakon što je On uzašao na nebo. U ono vrijeme postojalo je tek slabo razumijevanje za elementarne životne činjenice. Usprkos tome, ta je knjiga postala tempirana bomba za svjetovne vlastodršce. Sotona je spoznala da se toj knjizi mora posvetiti svim svojim silama. U protivnom, bit će razorena. Sotona je shvatila da će njen utjecaj doživjeti kraj, budu li se ljudi ponašali u skladu s riječima Objave. Smislila je zato lukav plan. Oko Kristova učenja okupila je brojnu birokraciju. Mobilizirala je na tisuće službenih tumača i organizirala ih je u elitno svećenstvo. Potom ih je poslala pučanstvu, da bi ga razjedinila i podigla protiv Kristove poruke. Nije se brinula budu li se ljudi površno molili Kristu, barem ne tako dugo, dok poštuju njena materijalna dobra, odnosno tako dugo, dok svi govore kako vjeruju u Krista, ali nitko ne živi u skladu s njegovim učenjem. /Ken Carey - PORUKA ZVIJEZDA/

Kršćani, nije potrebno govoriti, u potpunosti mrze jedni druge. Oni neprestano kleveću jedni druge na najgore načine i ne mogu se složiti u vezi njihovog učenja. Svaka sekta podržava samo svoje vlastito tumačenje, ispunjava glave svojih pripadnika sa obmanjujućim glupostima, i stvara savršene male svinje od onih koje pridobije za svoju stranu. /Celzus/

Ova opsjednutost sa doktrinalnim formulama, službenim redom i ritualna preciznost je često navodila ljude, da zaborave suštinu Katolicizma isto tako i živo iskustvo jedinstva u Kristu koje daleko prevazilazi sve konceptualne formule.  /Thomas Merton - ZEN-BIRDS OF APETITE/

. . . ne možete se približiti Istini ni jednom stazom, ni jednom religijom, ni jednim obredom, bilo kakav da jeste, niti preko ijedne ceremonije stare ili nove. /Jiddhu Krishnamurti/

Duhovno slijepi pojedinac koji logično slijedi propise, društvene običaje i religiozne dogme jeste u strašnoj opasnosti žrtvovanja svoje moralne slobode i gubitka svoje duhovne slobode. Takva duša je predodređena da postane intelektualni papagaj, društveni automat i rob religioznih vlasti. Iz razgovora između poznatog vođe cinika Rima, Mardusa i Isusa o dobru i zlu. /THE URANTIA BOOK, 1955 str. 1458/

Crkveni porez ili davanje iz budžeta za crkvu, povezuje, a ne razdvaja Državu i Crkvu. Takav oblik prisilnog poreza nije znak demokracije. Religiozno i političko sektaštvo treba izbaciti iz javnih škola u kojima se treba poučavati univerzalna znanja koja su primjenjiva na sve ljude svijeta. /Ivica/

Ekskluzivne religiozne forme i biblije dogmatski interpretirane su imale svoje vrijeme. Vrijeme za vanjske gurue i hijerarhijske strukture je prošlo. . . Ti sam držiš jedinstveni ključ za svoj vlastiti razvitak i duhovnu evoluciju. Nitko van tebe ne drži taj ključ. Da promjeniš djelotvorno i trajno bilo što u svojoj osobnosti, ti moraš potražiti uzrok . . . u sebi. /Edwin C. Steinbrecher - THE INNER GUIDE MEDITATION -A Spiritual Technology for the 21st Century, 1988/

Ljudska bića nikada ne razmišljaju za sebe, to je za njih tako neugodno. Najvećim dijelom, članovi naše vrste jednostavno ponavljaju ono što im je bilo rečeno - i ljute se ako im predočimo bilo koje drukčije mišljenje. Karakteristično ljudsko obilježje nije svjesnost nego pokoravanje, i karakteristična posljedica je religiozno ratovanje. Druge vrste se bore zbog teritorije i hrane, ali jedinstveno u životinjskom svijetu, ljudska bića se bore zbog svojih "vjera". Razlog je što vjere upravljaju ponašanjem, koje ima evolucijsku važnost među ljudskim bićima. Ali u vrijeme kada nas naše ponašanje može voditi u istrebljenje, ja ne vidim razlog da smatram da mi uopće imamo ikakvu svjesnost. Mi smo tvrdoglavi, samouništavajući konformisti. /Michael Crichton - THE LOST WORLD/

Uspostavljanje istinskog mira zahtijeva prekid svake tiranije: političke, ekonomske, religiozne i socijalne. /Benjamin Creme-SHARE INTERNATIONAL, 1997./

Niti jedna sila osim vaše vlastite volje nije dovoljno jaka ili dostojna da vas vodi. U tome ste slobodni kao što je i Bog slobodan i takvi trebate ostati zauvijek. - A COURSE IN MIRACLES

Helen Schucman profesor sveučilišta Columbia, napisala djelo ali tvrdi da je pravi autor djela Isus Krist

Svako istinsko iscjeljivanje započinje od pojedinca. Ti moraš neprekidno svoje energije okretati od Iluzije i usmjeravati nazad svome istinskom Svjetlu. Za tebe nema u ovo vrijeme drugog načina. Tvoje kretanje će potkopati moć astralnih i njihovih ljudskih entiteta. Ti ćeš se progresivno kretati kroz samo-liječenje, liječenje na svim dimenzijama svoje svjesnosti. Jednom kada uistinu budeš izliječen onda ćeš liječiti Zemlju, jer je to bila originalna svrha koju si zaboravio. - - /Sizzond Zadore - ENTER THE VORTEX AS ONE LIGHT, 1997/

Jedno djelo čiste ljubavi u spašavanju života je više nego da se cijelo vrijeme provodi u religioznom žrtvovanju Bogovima. . . /DHAMMAPADA/

. . . brinuti se za čovjeka koji pati jeste važnija dužnost nego razmišljati o Bogu. /Elie Wiesel, Židov, preživio nacističke logore, oslobođen u dobi od 16 godina/ 

Kada spoznaš sebe u svim bićima i sva bića u sebi, tada si dosegao sveznanje i ništa ti više nije neizvjesno. /Jađur Veda/

Bilo da ispovijedamo budizam, hinduizam, kršćanstvo, židovsku ili muslimansku religiju, ne bismo trebali biti zadovoljni pukim oznakama. Važno je izlučiti poruku koju obuhvaćaju ove različite religiozne tradicije i koristiti se njome za preobrazbu našeg neukroćenog uma. . . Ljubav i suosjećanje su potreba, a ne luksuz. Bez njih čovječanstvo ne može preživjeti. . . U složenom svijetu gdje su sreća i uspjeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mjesta za vjersku netrpeljivost i rasizam. . . Ja vjerujem da na svakom nivou društva, porodičnom, plemenskom, nacionalnom i internacionalnom - da je ključ za sretniji i uspješniji svijet razvitak samilosti. Ne moramo postati religiozni, niti moramo vjerovati u nekakvu ideologiju. Sve što je potrebno za svakoga od nas jeste da razvijemo naša dobra ljudska svojstva. /Dalaj Lama -ETIKA ZA NOVI MILENIJ/

Ne bi trebali poštovati svoju religiju, a osuđivati druge religije. Umjesto toga, trebali bi poštovati druge religije zbog više razloga. Čineći tako pomažemo svojoj religiji da se razvija, isto tako služimo religije drugih. Čineći suprotno kopamo grob svojoj vlastitoj religiji, a isto tako povrjeđujemo religije drugih. Onaj tko poštuje svoju religiju, a osuđuje religije drugih, može tako činiti zbog obožavanja svoje religije misleći: "Ja ću tako slaviti moju religiju"; ali njegovo ponašanje povrjeđuje još više njegovu vlastitu religiju. Sloga je dobra. Neka svi slušaju i budu voljni da slušaju doktrine koje drugi propovjedaju. Rock Edict 12 (Proglas na stijeni 12) kralja Ashoka (budista) u Indiji prije 2300 godina. Mira će biti na zemlji kada bude mira među religijama. . . Nema svjetskog mira bez mira među religijama; nema mira među religijama bez dijaloga među religijama. /Hans Kung/

Svijet želi karakter, one čiji je život goruća ljubav, nesebičnost. . . U svome životu primjerom pokaži da religija ne znači samo riječ, ime ili sektu već da to znači spiritualnu realizaciju. /Swami Vivekananda/

Sve ono što oslobađa naš duh, a da nam pri tome ne daje vlast nad nama samima, pogubno je. /Johann W. Goethe 1749-1832/

Malo je još onih koji pročistiše sve izljeve srca, potpuno zadubljenih i potpuno blaženih. . . Kad je napušten put sigurne istine, nastaju sporovi, jer svako svoje gledište smatra najispravnijim. . . Varalice i lažovi, pod bilo kojom izlikom na sve će se moguće načine domoći onog što žele, zavodeći druge u zabludi da postignu vlastitu namjeru. Traže tek toliko da prežive, a zgrću grdno blago. . . Svađaju se zbog redovničkog imanja, iako su tom redovništvu tuđinci; žive od onog što su drugi stekli, a nemaju ni stida ni srama. . . /THERAGATHA XVI. 10/

Čak i religije koje su utemeljene na nadahnuću, sada postaju dogmatske institucije koje funkcioniraju preko novca.  /Michael Reynolds - EARTHSHIP, Evolution Beyond Economics, 1993 Vol. III/

Čovjekova svjesnost još nije porasla stoljećima. Samo jednom se dogodi da čovjek procvjeta, ali među milionima ljudi cvjetanje jednog čovjeka nije pravilo, to je nada i iščekivanje. I zbog toga što je on sam, masa to ne može tolerirati. On postaje vrsta poniženja, njegovo samo prisustvo postaje uvredljivo jer ti on otvara oči, čini te da postaneš svjestan svojih mogućnosti, svoje budućnosti. To povrjeđuje tvoj ego, to ti pokazuje da ti nisi učinio ništa za svoj samorazvitak, da bi postao svjesniji, da bi više volio, da bi bio smireniji i da bi oko sebe stvorio ljepši svijet. Ti nisi doprinio ovom svijetu, tvoje postojanje ovdje nije bio blagoslov, već prokletstvo. Ti si u ovaj svijet donio i posijao svoju ljutnju, svoje nasilje, svoju zavist, svoje nadmetanje, svoju pohlepu za moći. Ti od svijeta praviš bojno polje, ti si krvožedan, i druge činiš krvožednima. Ti lišavaš čovjeka njegove čovječnosti, ti pomažeš čovjeku da padne niže od čovjeka, ponekad čak i niže od životinje. Gautama Buda, ili Kabir, ili Chuang Tzu te povrjeđuju jer su oni procvjetali, a ti stojiš ovdje. . . Proljeće dolazi i odlazi, u tebi ništa ne cvjeta, ptice ne dolaze i ne prave gnijezdo na tebi, i ne pjevaju svoje pjesme oko tebe. Bolje je razapeti Isusa na križ i otrovati Sokrata jednostavno da bi ih odstranili tako da se ti ne trebaš osjećati spiritualno slabijim. Svijet je poznavao samo nekoliko buntovnika, ali sada je vrijeme. Ako se čovječanstvo pokaže nesposobnim stvoriti veliki broj buntovnika, buntovničkog duha onda su naši dani na zemlji odbrojani, onda ovo stoljeće može postati naša grobnica. Mi smo se veoma približili ovoj točki. Mi moramo promjeniti svoju svjesnost, stvoriti više meditativne energije u svijetu, stvoriti više osjećaja ljubavi. Mi trebamo uništiti starog čovjeka i njegovu ružnoću, njegove pokvarene ideologije, njegove glupe diskriminacije i idiotsko praznovjerje, i stvoriti novog čovjeka sa svježim pogledima i novim vrijednostima. Diskontinuitet (prekid) sa prošlošću. To je značenje buntovništva. /Osho 1931-1990 THE REBEL THE VERY SALT OF THE EARTH ( BUNTOVNIK SOL ZEMLJE/
 
2009-08-23 

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute